“Portofoliul PAID de la sfârşitul lunii martie arată că au fost încheiate asigurări obligatorii pentru 5,74% din locuinţele din România, prin raportarea numărului total de poliţe la fondul locativ existent, de aproximativ 8,4 milioane de locuinţe”, a declarat directorul general al Pool-ului, Marius Bulugea.
În ceea ce priveşte ritmul de subscriere a PAD, acesta a revenit pe un trend ascendent în luna martie 2011, ajungând la o medie de 1.000 de poliţe/zi. În perioada ianuarie – februarie 2011, ritmul de subscriere s-a diminuat semnificativ, ajungând la sub 400 poliţe/zi, de la un vârf de peste 10.000 de poliţe/zi înregistrat în ultimele două luni ale anului trecut.
Portofoliul PAID la 31 martie 2011 cuprinde 481.748 poliţe, din care 400.661 locuinţe de tip A şi 81.087 locuinţe de tip B. Din numărul total de poliţe 369.284 sunt în mediul urmab, iar 112.464 în rural. De departe, cele mai multe locuinţe asigurate sunt în Bucureşti – 113.337, în timp ce în judeţul Constanţa s-au încheiat 33.830 poliţe, în judeţul Timiş 21.179 poliţe, iar în judeţul Prahova 20.951 poliţe.
Peste 223 milioane euro, ajutor de la stat în cinci ani de dezastre naturale

România este expusă la o serie de dezastre naturale, în special la riscurile de cutremur, inundaţii şi alunecări de teren, ce pot cauza pierderi economice şi umane în întreaga ţară. Hazardul din cutremure este unul dintre cele mai mari în Europa, iar inundaţiile au provocat pierderi semnificative. În intervalul 2005-2010, inundaţiile au provocat pagube totale de peste trei miliarde euro (locuinţe, poduri, diguri, drumuri afectate). Au fost afectate aproape 62.000 de locuinţe, din care 15.600 au fost distruse în totalitate. Guvernul a aprobat, în cei cinci ani, eliberarea de la rezervele de stat a unor ajutoare umanitare de urgenţă în valoare totala de peste 233 milioane euro.
„Asemenea evenimente pot genera probleme sociale, iar finanţarea pierderilor este dificil de realizat din resurse publice, mai ales în contextul existenţei unor constrângeri bugetare. În plus, potrivit legii, în cazul unui dezastru provocat de unul dintre cele trei riscuri acoperite prin PAD, cei care nu şi-au asigurat locuinţele nu vor mai beneficia de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor”, a precizat Marius Bulugea.
Acesta a subliniat ca există o confuzie între asigurarea obligatorie şi sancţiunile ce vor fi aplicate celor care nu ăţi asigură locuinţele. „Legea 260/2008 este în vigoare şi produce efecte. Nu există un termen limită pentru încheierea asigurării PAD, ci un termen de la care autorităţile locale vor aplica sancţiuni pentru cei neasiguraţi. Consider că protejarea prin asigurare a locuinţelor are o importanţă deosebită, având în vedere riscurile mari la care sunt expuse acestea, iar populaţia nu trebuie să aştepte termenul de aplicare a sancţiunilor pentru că dezastrele naturale se produc aleatoriu şi nu după un anume calendar”, a spus directorul general al PAID.
În ţările în curs de dezvoltare, asigurările non-life au o pondere de 2,9%
Potrivit unui studiu recent al Swiss Re, în ultimii 20 de ani, doar 20-40% din pierderile cauzate de dezastre au fost acoperite prin asigurare, în mod special în ţările în curs de dezvoltare şi în pieţele emergente. În ţările în curs de dezvoltare, penetrarea asigurărilor, adică măsurarea primelor de asigurare ca procent din PIB, arată că sectorul asigurărilor non-life deţine o pondere de 2,9%, comparativ cu una de 8,6% în ţările industrializate.
Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este o componentă esenţială a programului român de asigurare a catastrofelor, gestionat de Ministerul Administraţiei și Internelor. Conform prevederilor legii, PAID gestionează asigurarea obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României – cutremur, inundații și alunecări de teren. Pool-ul s-a constituit ca societate comercială, în luna noiembrie 2009. Activitatea efectivă a PAID a început în luna februarie 2010, iar prima zi de emitere a asigurărilor obligatorii pentru locuințe a fost 15 iulie 2010.
Acoperirea PAID este una de tip prim risc, iar polita PAD functioneaza pe principiul solidaritatii, adica se aplica acelasi nivel de prima de asigurare pentru orice locuinta, independent de gradul de vulnerabilitate specific acesteia. Primele de asigurare pentru PAD sunt de 20 de euro, pentru o sumă asigurată de 20.000 de euro, si de 10 euro, pentru o sumă asigurată de 10.000 euro.