Pachetul prevede o gamă largă de măsuri menite să consolideze capacitatea UE de a face faţă întreruperilor aprovizionării cu gaze. Printre aceste măsuri se numără moderarea cererii de energie, creşterea producţiei de energie în Europa (inclusiv a energiei provenind din surse regenerabile), dezvoltarea în continuare a unei pieţe energetice interne funcţionale şi pe deplin integrate, precum şi diversificarea surselor energetice, a furnizorilor şi a rutelor. Mai mult, propunerile conferă un plus de transparenţă pieţei energetice europene şi pun bazele unei mai mari solidarităţi între statele membre.

”Pachetul prezentat astăzi se axează pe securitatea aprovizionării, însă el face referire la toate cele trei obiective principale. Prin reducerea cererii noastre de energie şi printr-o mai bună gestionare a aprovizionării cu energie din surse externe, suntem în măsură să ne ţinem promisiunea şi să consolidăm stabilitatea pieţei energetice europene”, a declarat vicepreşedintele responsabil cu uniunea energetică, Maros Sefcovic, potrivit Agerpres. De asemenea, potrivit lui Miguel Arias Canete, comisar european pentru Politici Climatice şi Energie, propunerile se referă la un sistem fiabil, competitiv şi flexibil, caracterizat de fluxuri energetice transfrontaliere, de ale cărui avantaje consumatorii să poată beneficia.

În pachetul adoptat de Comisie un rol principal îl ocupă regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze. La acest capitol, Comisia propune trecerea de la o abordare naţională la o abordare regională în ceea ce priveşte elaborarea măsurilor de securitate a aprovizionării. Mai mult, propunerea introduce principiul solidarităţii între statele membre, pentru a garanta aprovizionarea cu energie a gospodăriilor şi a serviciilor sociale esenţiale, precum asistenţa medicală, în cazul în care aprovizionarea acestora este afectată de o criză majoră.

De asemenea, potrivit aceleiași surse citată de Agerpres, pachetul prevede că UE trebuie să se asigure că acordurile interguvernamentale semnate de statele sale membre cu ţările terţe şi care sunt relevante pentru securitatea aprovizionării cu gaze a UE sunt mai transparente şi că ele respectă pe deplin dreptul UE. În acest sens, se introduce o verificare prealabilă de către Comisie a compatibilităţii. Evaluarea prealabilă face posibilă verificarea compatibilităţii cu normele din domeniul concurenţei şi cu legislaţia privind piaţa energetică internă înainte de negocierea, semnarea şi parafarea acordurilor.

”Va fi necesar ca statele membre să ţină seama pe deplin de avizul Comisiei înainte de semnarea acordurilor'” precizează documentul Executivului comunitar. În ceea ce priveşte gazul natural lichefiat (GNL), Comisia stabileşte o strategie privind gazul natural lichefiat (GNL) care va îmbunătăţi accesul tuturor statelor membre la GNL ca sursă alternativă de gaze. Elementele esenţiale ale acestei strategii sunt: consolidarea infrastructurii strategice pentru finalizarea pieţei interne şi identificarea proiectelor necesare care să pună capăt dependenţei de o sursă unică de energie a anumitor state membre.

În sfârşit, în ceea ce priveşte încălzirea şi răcirea, în cazul clădirilor şi al industriei, responsabile pentru jumătate din energia consumată în UE, propunerea de strategie pune accentul pe înlăturarea barierelor din calea decarbonizării în cazul clădirilor şi al industriei. Aceasta evidenţiază, de asemenea, faptul că îmbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabile vor avea un impact asupra securităţii energetice.

 

Te-ar putea interesa și: