Potrivit lui Ion Drăgulin, director Direcția Stabilitate Financiare în cadrul BNR, prezent la seminarul EU-Cofile 2012, organizat la Sinaia de BNR, Alpha Bank și Asociația Română a Băncilor (ARB), băncile europene întâmpină dificultăţi tot mai mare în obţinerea finanţărilor.

În ceea ce privește riscul de credit aferent sistemului bancar din România, acesta derivă în principal din nivelul ridicat al creditelor neperformante (17,3% din total credite în luna septembrie 2012, poate cel mai mare nivel din UE).

Totuși, România se pare că are cel mai bun grad de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante, de 98%, în condițiile în care în majoritatea țărilor acesta se situează sub 75%.

Al doilea mare risc la adresa stabilității financiare din România, și anume riscul de finanțare, acesta este legat de contaminarea externă, potrivit lui Drăgulin. Astfel, dependența de finanțarea externă a băncilor, care în trecut a contribuit la un boom economic, acum reprezintă o problemă pentru România.

La nivelul sistemului bancar din Europa, principalul risc este cel de agravare a crizei datoriilor suverane, care derivă din dificultatea implementării politicilor.

De asemenea, băncile din Europa se confruntă cu deteriorarea profitabilității, care derivă din mediul financiar slab la nivel european, precum și cu deteriorarea calității creditelor.

Drăgulin a explicat că și România are o problemă similară în deteriorarea profitabilității din sistemul bancar, iar această problemă necesită abordarea unui noi strategii.

Al treilea mare risc identificat la nivelul băncilor din Europa în reprezintă dificultatea de finanțare, în condițiile unui mediu economic dificil.