Documentul va fi trimis astăzi Parlamentului pentru ca Birourile Permanente ale celor două Camere să decidă calendarul asumării. Cel mai probabil, Guvernul își va asuma joi răspunderea pentru promovarea judecătorilor la ÎCCJ.
Premierul a arătat proiectul va garanta transparența și obiectivitatea în selectarea judecătorilor.
”Selectarea se va face prin concurs, la care se va putea înscrie magistrații care îndeplinesc anumite condiții astfel: să fii îndeplinit efectiv timp de cinci ani funcția de judecător la Curtea de Apel, să aibă calificative de foarte bine în ultimii cinci ani, să nu aibă sancțiuni disciplinare și să aibă o experiență de magistrat de minim 15 ani”, a spus premierul.
El a explicat că la concurs candidații vor fi supuși la trei probe, prima constând în evaluarea hotărârilor judecătorești elaborate, cea de-a doua într-un interviu în fața Plenului CSM, iar cea de-a treia într-o probă scrisă.
Comisiile de concurs sunt numite prin hotărâre a CSM şi corespund secţiilor ÎCCJ pentru care au fost depuse candidaturi. Din comisii fac parte: un judecător de la ÎCCJ, un profesor universitar care are încheiat un contract de muncă pe durată nedeterminată cu o universitate de cercetare avansată şi educaţie, şi câte un formator al INM, cu grad cel puţin de judecător de Curte de Apel, propus de INM.
În cadrul probei de evaluare a hotărârilor judecătoreşti din comisiile de concurs mai fac parte şi câte un avocat cu înaltă reputaţie profesională şi morală propus de Uniunea Naţională a Barourilor din România şi câte un psiholog propus de Colegiul Psihologilor din România.
”Noutatea în promovarea judecătorilor la ÎCCJ este legată de faptul că cei care vor să participe la concurs trebuie să publice pe site-ul CSM toate sentințele pe care le-au dat în ultimii zece ani. Acestea se vor afla în dezbatere publică timp de 30 zile, după care vor fi analizate de comisia de concurs”, a precizat Boc.
Acesta a mai arătat că primele două probe sunt eliminatorii, punctajele maxime fiind de 75 puncte pentru evaluare și 25 puncte pentru interviu. Pentru a fi admis, judecătorul trebuie să obțină în total minim 80 puncte.
În ceea ce privește a treia probă, cea scrisă, candidatul trebuie să obțină minim nota opt, cu cel puțin nota șapte la fiecare materie.
”Noua lege instituie garanții de transparență și obiectivitate în numirea judecătorilor la ÎCCJ”, a spus Boc.

Te-ar putea interesa și: