Odată cu obligaţia de a plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 5,5% pentru toate veniturile realizate, din 2017, va fi impus şi un plafon lunar de cinci salarii medii brute. Tot din 2017, impozitul pe dividende ar urma să scadă de la 16% la 5%. Prevederea, inclusă în textul Codului fiscal care a fost votat de parlament în vară, dar a fost trimis la reexaminare de preşedinte, a fost, la rândul său, amânată pentru 2017.

Ce stabileşte noul text?

Textul Codului fiscal promulgat de preşedinte stabileşte că, în 2016, nu vor fi schimbări în cazul CASS pentru câştigurile din investiţii – dividende, dobânzi, titluri de valoare. În aceste condiţii, câştigurile din dividende vor fi impozitate, încă un an, la fel ca în prezent. Persoanele care au şi alte surse de venituri, cum ar fi salarii, activităţi independente, nu vor datora CASS. Excepţie  vor face cele care au venituri doar din drepturi de autor, pe lângă cele din investiţii.

Legislaţia se păstrează şi în privinţa CASS datorată pentru veniturile din  drepturi de autor. În 2016, nu vor achita CASS cei care, în afara veniturilor din drepturi de autor, au venituri din salarii, pensii şamd.

Toată lumea plăteşte CASS?

„Din punctul de vedere al CASS, situaţia nu se schimbă în 2016.  Din 2017, însă, CASS, plafonat la cinci salarii medii brute lunare, va deveni obligatorie pentru toate veniturile, indiferent dacă există contracte de muncă. Tot la drepturi de autor, trebuie menţionat că va creşte, din 2016, cota forfetară de cheltuieli la 40% de la 20%“, spune Eugenia Ion. În noul cod, se arată că persoanele care nu realizează venituri şi care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate  datorează, lunar, CASS. În prezent, legea prevede că obligaţia plăţii CASS apare pentru a dobândi calitatea de asigurat. Modificarea lasă să se înţeleagă că, din 2016, plata nu se va face doar dacă o persoană vrea să devină asigurată, ci trebuie să se înregistreze fiscal în orice condiţii. Baza de calcul lunară a CASS pentru aceste persoane va fi, ca şi acum, salariul minim pe economie.

Noutate la CAS

Rata efectivă de taxare va creşte, însă, chiar din 2016, pentru activităţile independente. „Persoanele fizice autorizate (PFA) vor datora, din ianuarie 2016, şi contribuţia de asigurări sociale  (CAS) de 10,5% la venitul net efectiv realizat, plafonat la cinci salarii medii brute lunare. Prin urmare, PFA va plăti, pe lângă impozitul de 16% şi CASS de 5,5%, şi CAS de 10,5%“, explică Eugenia Ion, tax manager, Contexpert. CAS va fi obligatorie, din 2016, şi pentru veniturile din drepturi de autor, plafonat la cinci salarii medii brute lunare.

Citeşte şi Culmea taxării rămâne: Deşi a promis că nu va mai cere contribuţii de la cei fără venituri, guvernul nu se ţine de cuvânt

CASS este obligatorie, în 2016 pentru cei care au venituri exclusiv din:
Cedarea folosinţei bunurilor (chirii, arendă)*;
Premii şi jocuri de noroc;
Investiţii**:
Dividende, dobânzi, transferul titlurilor de valoare, altele decât titluri de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale, titluri de participare la fondurile deschise, câştiguri din transferul drepturilor de proprietate a părţilor sociale, venituri din vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract, operaţiune de fiducie însemnând remuneraţia avocatului/notarului pentru administrarea masei patrimoniale;

Alte surse: Prime de asigurare suportate de persoana fizică independentă sau altă entitate fără relaţie generatoare de venituri, câştiguri de la societăţile de asigurare ca urmare a contractului de asigurare încheiat cu ocazia tragerilor de amotizare, diferenţa de preţ pentru bunuri, servicii, alte drepturi ale pensionarilor, foştilor salariaţi în baza contractelor de muncă sau a legilor speciale, onorarii din arbitraj commercial, vânzarea prin centrele de colectare a deşeurilor (metal, sticlă, hârtie) sau a bunurilor mobile dezmembrate în programe guvernamentale de tipul Rabla.

Pentru veniturile de mai sus nu se datorează CASS, dacă există ŞI venituri din:
Salarii, venituri asimilate salariilor, pensii, indemnizaţii de şomaj;
PFA cu statut să desfăşoare activitate economică;
Întreprindere individuală;
Profesii libere;
Activităţi agricole;
Contracte şi convenţii civile, contracte de agent;
Activitate de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
Ajutor social, indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţie de creştere a copilului;
Asocierea persoanelor fizice cu persoane juridice;

CASS nu este obligatorie pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală dacă există venituri din una (mai multe) dintre sursele de mai sus.

*) Pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor se datorează CASS, atât dacă există doar aceste venituri, cât şi dacă există venituri şi din alte surse (cum ar fi salarii, pensii etc.).
**) Se datorează CASS dacă există doar aceste venituri din investitii sau venituri din investitii și drepturi de proprietate intelectuală.