În nota de fundamentare a legii 209/2015, supranumită „legea amnistiei fiscale”, care a intrat în vigoare pe 23 iulie şi prin care au fost anulate unele datorii, cum erau cele din CASS ale persoanelor cu venituri sub salariul minim, Ministerul de Finanţe arăta că „măsurile propuse sunt de natură a corecta unele inechităţi pentru trecut, însă pentru viitor, situaţiile ce au generat astfel de inechităţi trebuie înlăturate prin clarificarea legislaţiei (modificarea şi completarea Codului fiscal, Codului muncii, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, etc.)”.

Anomalia legislativă care impune plata CASS la salariul minim indiferent de venitul real a fost declarată neconstituţională încă din 2010 când se afla în Legea sănătăţii 95/2006. Cu toate acestea, ea a fost preluată în Codul fiscal în 2011, prin Ordonanţa de Urgenţă 125/2011. Decizia CCR nr. 1394 din 2010, definitivă şi general obligatorie, este că plata CASS la salariul minim e neconstituţională, motivând că „aşezarea justă a sarcinilor fiscale trebuie să reflecte însuşi principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, prin impunerea unui tratament identic pentru situaţii identice şi să ţină cont, în acelaşi timp, de capacitatea contributivă a contribuabililor, luând în considerare elementele ce caracterizează situaţia individuală şi sarcinile sociale ale acestora“.

Citiţi şi Ministerul Finanţelor cere, curat neconstituţional, să i se achite contribuţii

Noul Cod fiscal abia publicat în Monitorul Oficial, legea 227/2015, prevede în continuare obligaţia de plată a CASS de către persoanele fără venituri. În plus, le obligă să se înregistreze fiscal. Motivul pare să se afle în nota de fundamentare menţionată anterior: „pe lângă acestea (persoanele cu venituri sub salariul minim n.r. ), există categoria persoanelor fizice care nu obţin venituri şi datorează CASS, la aceeaşi bază lunară de calcul (salariul de bază minim brut pe ţară), potrivit art. 29632 din Codul fiscal. Despre această categorie, ANAF nu deţine informaţii întrucât legea prevede numai obligaţia de plată a contribuţiei". Prin urmare, obligându-i să se înregistreze fiscal, ANAF i-ar avea în evidenţă.

Ce prevede noul Cod fiscal?

În noul Cod fiscal, legea 227/2015, la art. 180. alin (1) referitor la “înregistrarea în evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri” se prevede că “persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 şi nu se încadreaz ă în categoriile de persoane exceptate de la plata contribu ţ iei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suport ă din alte surse, datoreaz ă , lunar, contribuţie de asigur ă ri sociale de s sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie”.

Scurt istoric al amnistiei

Conform Codului fiscal, baza lunară de calcul a CASS nu poate fi mai mică de un salariu de bază minim brut pe ţară.  Persoanele care obţin venituri brute lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară şi persoanele care nu au venituri datorează CASS calculată la salariul minim.

Citiţi şi Culmea taxării: Fiscul calculează contribuţii la venituri fictive

O analiză a ANAF pentru anul 2012 arată că 3.594.213 contribuabili au avut venituri sub salariul minim şi ar fi datorat, în total, contribuţii 1,7 miliarde lei în anul respectiv. Pentru 2012, calculul a fost făcut prin aplicarea cotei de CASS de 5,5% la salariul minim (700 lei în 2012) aferent unui an întreg (8.400 lei) .

După ce zeci de mii de persoane au primit decizii de impunere la sfârşitul anului trecut şi începutul lui 2015, guvernul şi-a recunoscut eroarea şi a dat Legea nr. 209/2015 de anulare a datoriilor începând cu 1 ianuarie 2012 şi până la sfârşitul lui 2015. Reiese, în aceste condiţii, că din 2016, prin noul Cod fiscal rămâne obligaţia de plată a CASS  (nemaifiind sub umbrela legii aministiei) şi se adaugă cea de înregistrare fiscală.