Miercuri, Guvernul se reunește în ședință, urmând să prezinte o analiză asupra progreselor înregistrate în realizarea reformelor şi atingerea ţintelor şi jaloanelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

În același timp, în cadrul ședinței de miercuri ar urma să fie prezentată şi o informare asupra gradului de absorbţie a fondurilor de coeziune aferente cadrului financiar multianual 2014 – 2020. Totodată, o altă informare se va axa asupra gradului de absorbţie a fondurilor europene prevăzute pentru România în derularea cadrului financiar multianual 2021 – 2027, se arată într-un comunicat al Executivului.

Sursa citată mai arată că tot în cadrul ședinței de miercuri, unul dintre proiectele de hotărâre care figurează pe ordinea de zi modifică şi completează Lista cu denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Guvernul mai are în plan să aprobe și regulamentul privind condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei pentru activitatea prestată în Task Force (Unitatea de Management al Programelor de Transformare Digitală) pe durata derulării PNRR. Comunicatul mai arată că Guvernul mai discută și un proiect care vizează aprobarea acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la 20 mai 2021.

În ședința de miercuri mai urmează să fie aprobați și indicatorii tehnico-economici pentru două obiective de investiţii care vor fi finanţate din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din veniturile proprii ale Administraţiei Apele Românie, precum şi din alte surse legal constituite – „Apărarea complexă a localităţilor situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundaţiilor asupra vieţii – judeţul Tulcea” şi „Mărirea gradului de siguranţă a acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Ce va discuta Guvernul în ședința de miercuri

De asemenea, în agenda Executivului se regăsesc și alte trei proiecte de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, a Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi a Ministerului Sportului.

Mai exact, conform proiectelor, aaparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale are un număr maxim de 382 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

În ceea ce privește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de şanse, acesta este de 298, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Numărul maxim de posturi aprobat pentru Direcţiile Judeţene de Familie şi Tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, este de 749.

De cealaltă parte, numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Sportului este de 161, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Trebuie menționat faptul că numărul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică prevăzută se stabileşte prin ordin al ministrului. De asemenea, numărul maxim de posturi pentru instituţiile publice subordonate ministerului este de 2.551.