Centrala de Mediere a Străinilor şi Specialiştilor (ZAV) din Bonn, împreună cu Marriott Hotel Frankfurt şi compania Europa Park Rust, oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: barman (30 posturi), ospătar (60 posturi), bucătar (45 posturi) şi manager restaurant a la carte/personal serviciu organizare banchet (10 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de barman, ospătar şi bucătar, angajatorii germani solicită persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană (nivel A2 – B1/B2).

Angajarea se face pe o perioadă de şase luni, începând cu octombrie 2013 sau aprilie 2014, în funcţie de angajator.

Salariul oferit este de 1.500 – 2.000 euro brut/lună pentru ospătar, 1.850 – 1.950 euro brut/lună pentru barman şi 1.500 – 2.100 euro brut/lună (în funcţie de calificare şi experienţă profesională) pentru bucătar.

Timpul de lucru este de 40 – 45,5 ore/săptămână, se lucrează în week-end şi de sărbătorile legale. Cazarea poate fi asigurată de către angajator gratuit/contra-cost (270 euro/lună), iar întreţinerea poate fi gratuită/negociabilă sau pe cont propriu.

Pentru posturile de manager restaurant a la carte/personal serviciu organizare banchet sunt solicitate persoane care au atât cunoştinţe foarte bune de limba germană (nivel C2) cât şi cunoştinţe bune de limba engleză (nivel B2), precum şi calificare şi experienţă în domeniu.

Selecţia se va organiza la Sibiu în zilele de 5 şi 6 septembrie 2013. Persoanele cu domiciliul în Bucureşti, care corespund cerinţelor posturilor oferite, se vor adresa consilierului EURES din cadrul AMOFM pentru a primi invitaţie de participare la selecţie.

Reţeaua EURES a fost creată în scopul facilitării liberei circulaţii a forţei de muncă în Uniunea Europeană şi este o reţea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile publice de recrutare din statele membre, plus Norvegia, Liechtenstein, Islanda şi Elveţia.
Sursa: Agerpres