Pentru a primi cea de-a doua transa a imprumutului de la BM, in valoare de 150 milioane dolari, Romania mai are de indeplinit pana la data de 15 mai 2000 urmatoarele obiective:
l implementarea programului de salarizare si stimulare a personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare conform OU nr. 65/’99;
l includerea veniturilor pensionarilor si a veniturilor din agricultura in baza de impozitare a venitului global;
l anularea scutirii de la plata impozitului pe profit a veniturilor din export ;
l anularea Ordonantei de urgenta nr. 67/’99 privind facilitatile fiscale acordate investitiilor de peste 50 milioane dolari.

Programul prevede eliberarea a 500 milioane dolari, in doua transe a cate 250 milioane dolari.
Programul ar putea intra in discutia board-ului BM in iulie a.c. daca transa a doua a imprumutului stand-by a FMI va fi incasata la finele lunii mai sau inceputul lunii iunie. Conditii impuse:
l desfiintarea FPS – elaborarea planului de actiuni pentru incetarea activitatii pana la data de 31 dec. 2000, urmand ca activitatea institutiei sa inceteze pana la data de 30 sept. 2001;
l privatizarea BCR – aprobarea planului de privatizare pana la data de 31 iulie 2001; finalizarea privatizarii pana la data de 30 sept. 2001;
l privatizarea CEC – analizarea si modificarea cadrului juridic de functionare a CEC pana la data de 31 dec. 2000; aprobarea planului de privatizare si finalizarea procesului pana la data de 30 sept. 2002;
l restructurarea Eximbank – finalizarea planului de restructurare si retragerea licentei pentru activitati bancare comerciale pana la 30 sept. 2001;
l FPS va elabora pana la data de 31 dec. 2000 lista societatilor comerciale de stat in care arieratele de plata depasesc 85% din totalul activelor si va propune Guvernului lichidarea acestora; FPS va numi pana la 30 sept. 2001 un lichidator al acestora sau va stopa activitatea lor;
l elaborarea planului de privatizare a societatilor TAROM, Alro, Sidex, Electroputere, Antibiotice, Romvag, Hidromecanica, Tractorul pana la data de 31 dec. 2000, urmand ca pana la 30 sept. 2001 sa aiba loc finalizarea privatizarii;
l elaborarea planului de restructurare/lichidare pentru Roman, Clujana, Siderurgica, Nitramonia, IUG Craiova 30 sept. 2001 si finalizarea procesului;
l elaborarea documentelor de licitatie si lansarea licitatiei pentru selectarea si angajarea bancilor de investitii pentru privatizarea SN Transport Marfa CFR, SN a Sarii, Companiei Nationale a Apelor Minerale, pana la data de 31 iulie 2000. Elaborarea documentelor de licitatie pentru selectarea si angajarea agentilor de privatizare in vederea pregatirii planului de restructurare/lichidare a 30 de noi societati comerciale de stat mari, in trei grupuri a cate zece societati. Finalizarea procesului de privatizare este preconizata pentru 30 sept. 2001;
l privatizarea a cel putin 10 societati comerciale mari de stat si 400 societati mijlocii si mici, precum si a 100 societati comerciale de stat in care FPS detine actiuni reziduale, pana la data de 31 dec. 2000;
l privatizarea a 18 societati comerciale mari de stat, 650 mijlocii si mici si 450 de societati in care FPS detine actiuni reziduale, pana la data de 30 sept. 2001;
l selectarea si angajarea unei banci de investitii pentru vanzarea SNP Petrom (31 dec. 2000), urmand ca pana pe 30 sept. 2001 sa aiba loc aprobarea planului de privatizare si vanzarea pachetului majoritar de actiuni;

Proiectul scrisorii de intentie pentru prelungirea acordului stand-by cu FMI. Suma aflata in joc este de 400 milioane DST.

Obiective pentru 2000:
l crestere cu 1,3% a PIB, rata inflatiei anuale de 27%, deficit bugetar de 3,5% din PIB, deficit al contului curent de 4% din PIB;
l abrogarea OU nr. 67/1999 privind facilitatile pentru investitorii majori, amendarea OU nr. 98/1999 privind platile compensatorii;
l privatizarea Bancii Agricole, BCR, Sidex, Petrom. Vanzarea sau lichidarea companiilor pentru care au fost semnate contracte cu banci de investitii. Divizarea Romgaz;
l AVAB trebuie sa colecteze venituri de minimum 2.000 miliarde lei;
l intarirea disciplinei financiare: fondul de salarii pe ansamblul regiilor autonome si al Companiilor Nationale va fi strict limitat la de patru ori nivelul trimestrului IV din 1999 si va fi ajustat in sensul reducerii cu 9,5%, in functie de reducerile personalului care nu contribuie la productivitatea muncii si de rata prognozata a inflatiei. Primele si beneficiile vor fi limitate la 50% din fondul de salarii;
l reducerea personalului din sectorul bugetar in medie cu 67.500 de posturi (22.000 in sectorul apararii si sigurantei publice, 23.000 in sectorul educatiei si 22.500 in restul sectoarelor publice); reducerea personalului CONEL cu 20.000 de angajati (din 72.000) si majorarea tarifelor la energie electrica cu aproape 27%, de la 33 USD/Mwh la 42 USD/MWh.