Ministerul Muncii și Protecției Sociale – MMPS face o serie de recomandări pentru a veni în sprijinul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului în contextul impunerii măsurilor restrictive în centrele sociale rezidențiale, prevăzute de Ordonanța Militară nr. 8/9.04.2020, respectiv izolarea preventivă la locul de muncă a acestor angajați.

Astfel, pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Militare, se recomandă ca organizarea pe ture și stabilirea programului în centrele rezidențiale să se realizeze cu consultarea salariaților.

Cui se aplică măsura izolării preventive

Șeful de centru, înlocuitorul desemnat al acestuia sau coordonatorul personalului de specialitate stabilește personalul care trebuie izolat preventiv la locul de muncă și organizează turele, pentru a asigura funcționarea serviciului.

Șeful de centru, precum și alte categorii de personal administrativ sunt incluși în categoria personalului căruia i se aplică măsura izolării preventive la locul de muncă, dacă nevoile beneficiarilor serviciului social impun acest lucru sau dacă nu poate fi asigurată permanența cu celelalte categorii de personal, menționează MMPS.

Izolarea la locul de muncă se realizează cu prioritate la sediul serviciului social, în măsura în care există spațiile necesare amenajate în acest sens, sau în spațiul identificat și asigurat de către autoritatea administrației publice locale.

Organizarea pe ture a personalului, precum și soluțiile identificate pentru cazarea fiecărei persoane care este izolată preventiv la locul de muncă se transmit conducerii furnizorului de servicii sociale.

Apariția unei situații medicale

MMPS precizează că autoritățile administrației publice locale în a căror rază de competență funcționează serviciile sociale au obligația să asigure hrana zilnică a personalului, pe perioada izolării preventive la locul de muncă, precum și transportul de la domiciliu/reședință la locul de muncă, atât la începutul perioadei de 14 zile de izolare preventive, cât și la ieșirea din izolarea la locul de muncă.

În cazul apariției unei situații medicale în cadrul unui serviciu social, personalul trebuie să contacteze în prima fază medicul de familie și, în funcție de recomandările acestuia, se va contacta serviciul de urgență 112.

MMPS atrage atenția că, în situația în care paza unor servicii sociale este asigurată de firme specializate, trebuie evitat orice contact între beneficiari și/sau personalul serviciului social cu personalul de pază.