Hotărârea prevede alocărea sumei de 2.900.000 mii lei, în echivalent euro, din venituri din privatizare, pentru decontarea cheltuielilor aferente aplicării schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, ajutoarelor specifice şi cele aferente măsurilor şi schemelor de piaţă şi intervenţie pentru anii 2012-2013. “Actul normativ va asigura operativ fondurile necesare prefinanţării cheltuielilor generate de plăţile directe pentru anul agricol 2013 producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi, de asemenea, va permite efectuarea plăţilor către beneficiari cu efecte asupra gradului de asigurare a acestora cu resursele financiare pentru desfăşurarea activităţilor agricole”- precizează Biroul de Presă al Guvernului.

În aceeaşi şedinţă, Guvernul a mai adoptat o „hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.606/2009 ,pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură”. “Actul normativ aduce o serie de modificări legislaţiei care gestionează fonduri comunitare, eliminându-se unele dezechilibre funcţionale existente în momentul de faţă ceea ce duce la discriminarea unor categorii de personal. Prin urmare, personalului care gestionează fonduri comunitare li se va acorda, conform actului normativ adoptat, un număr de 25 de clase de salarizare suplimentare, însă cu păstrarea penalităţii pentru neperformanţă”- se arată în comunicatul Gvernului.