Potrivit proiectului, pentru anul 2017 fondurile alocate MAI urmează să crească la 11,73 miliarde de lei, pentru 2018 la 12,18 miliarde de lei, iar pentru 2019 la 12,69 miliarde de lei.

În anul 2016, la MAI sunt prevăzute cheltuieli curente în valoare de 10,92 miliarde de lei, în creştere cu 21,16% faţă de execuţia preliminată pentru 2015, din care 7,53 miliarde de lei pentru cheltuieli de personal (în scădere cu 0,04% faţă 2015), iar 826 milioane de lei pentru bunuri şi servicii, în urcare cu 8,15% comparativ cu anul acesta.

În acelaşi timp, cheltuielile cu asistenţa socială se vor ridica, anul viitor, la 2,2 miliarde de lei, în creştere cu 3.071% faţă de 2015, în timp ce cheltuielile de capital vor fi de 769 milioane lei, în scădere cu 25,81%.

Principala sursă de finanţare pentru Ministerul Afacerilor Interne este bugetul de stat, cu o pondere de 93,39%, la care se adaugă fonduri externe nerambursabile – 0,65% şi venituri proprii – 5,95%.

Potrivit proiectului de buget, Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte calitatea de beneficiar pentru o serie de proiecte europene finanţate din Fondurile Structurale şi de Investiţie şi direct de către Comisia Europeană, aflate în etapa de implementare şi post-implementare.

În contextul Cadrului Financiar 2014-2020, Ministerul Afacerilor Interne gestionează fonduri externe nerambursabile în valoare totală de 120.217.550 euro, alocate de către Comisia Europeana pentru domeniul afaceri interne.

Totodată, prin structurile sale de specialitate, MAI este beneficiar unic pe anumite priorităţi de finanţare din cadrul programelor operaţionale naţionale. În acest context, în perioada 2016-2019, se preconizează implementarea proiectelor de tip 'no-regrets' în valoare totală de aproximativ 80.000.000 euro. AGERPRES