Mai mulți bani la pensie pentru acești români! Munca depusă va fi considerată vechime

Așadar, potrivit Ministerului Sănătății, personalul medico-sanitar care activează în centrele de vaccinare anti-coronavirus pot încheia contracte de prestări servicii individual, ca persoane fizice. Aceste prestări vor fi considerate vechime în muncă și stagii de cotizare, ceea ce va ajuta la o pensie mai mare.

Comunicatul de presă din partea Ministerului Sănătății mai arată că actul normativ prezentat anterior dorește să modifice OUG 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

În plus, actul normativ clarifică situația medicilor rezidenți care lucrează în centrele de vaccinare.

Noile reglementări ale Ministerului Sănătății au ca scop creșterea capacității de vaccinare prin cooptarea de personal medical pentru continuarea și accelerarea campaniei de imunizare.

Ce este stagiul de cotizare

Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Realizarea sau depăşirea stagiului complet de cotizare conferă urmăroarele beneficii:

  • reducerea vârstei standard de pensionare – în situaţia persoanelor care au desfăşurat activitate în fosta grupa I de munca și/sau condiţii deosebite/speciale de muncă;
  • posibilitatea solicitării cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare a pensiei anticipate/anticipate parţiale.

Sursă foto: Dreamstime