"Deprecierea monedei euro va stimula întreaga zonă euro faţă de restul lumii şi va ajuta ţările mai puţin performante din zona euro, prin efectele de amploare pe care le-ar implica. Aceasta nu este o soluţie pe termen lung, dar ar da timpul necesar pentru luarea unor măsuri care să ducă la creşterea productivităţii muncii", a spus Croitoru.

Cele mai bune soluţii sunt cele care ajută la ieşirea din criză fără a adânci recesiunea, a arătat Croitoru. Potrivit consilierului guvernatorului BNR, deprecierea euro ar fi stimulat exporturile şi ar fi redus importurile, diminuând deficitele externe pentru Portugalia, Spania, Irlanda si Grecia, concomitent cu reducerea surplusurilor comerciale ale Germaniei, Olandei sau altor state dezvoltate din nord.

El a mai arătat că nu deficitele bugetare au stat la baza actualei crize a datoriilor, ci deficitul de cont curent, criza zonei euro fiind mai degrabă una a balanţei de plăţi.

Croitoru a spus că regula centrală a Pactului Fiscal al UE este limitarea deficitului structural la 0,5% din PIB, însă regula care ar ajuta ar fi una care să disciplineze politicile în interiorul UE pornind de la relaţia dintre sectorul public şi cel privat.

Soluţia găsită de UE este necesară pentru că asigură disciplina fiscală, însă trebuie văzut dacă soluţiile care se adoptă nu duc la contracţia economiei.
Sursa: Agerpres