Legea de funcţionare a partidelor politice prevede două posibilităţi prin care un partid îşi poate înceta activitatea. Una dintre ele, prin dizolvare, decizie pe care o poate lua Curtea Constituţională a României.

Alexandru Muraru cere instituţiilor statului să răspundă dacă partidul AUR este o ameninţare la adresa ordinii constituţionale, potrivit Antena 3. 

Deputatul susţine că Parchetul General ar putea sesiza CCR. Potrivit legii, CCR poate decide dizolvarea AUR la sesizarea preşedinţilor Parlamentului şi/sau a Guvernului şi dacă se constată că partidul a încălcat două alineate din Constituţie:

– Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.

– Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.

AUR riscă să fie scos în afara legii

A doua cale prin care AUR ar putea fi scos în afara legii este prin hotărâre pronunţată de Tribunal. Alexandru Muraru a făcut deja mai multe plângeri anul trecut, şi când au fost protestele la Parlament şi s-a încercat intrarea în clădire, dar şi cu alte ocazii.

Potrivit legii, un partid politic se dizolvă pe cale judecătorească, daca se constată încălcarea celor două alineate din Constituţie, amintite mai sus.

Mai este încă un articol care nu trebuie încălcat. Art. 30 care prevede: 7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

În plus, mai este vorba şi de două articole din Legea de funcţionare şi organizare a partidelor politice: „Este interzisă afilierea partidelor politice la organizaţii din străinătate” şi „Partidele politice nu pot organiza activităţi militare sau paramilitare şi nici alte activităţi interzise de lege”.

Alexandru Muraru vrea să desființeze AUR pentru că, într-un comunicat asumat de partid se vorbeşte despre Holocaust ca despre o temă minoră.

Când poate CCR să dizolve AUR

– Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.
– Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.
– Contestaţia privind constituţionalitatea unui partid politic poate fi formulată de preşedintele uneia dintre Camerele Parlamentului sau de Guvern. Preşedintele Camerei poate formula contestaţia numai pe baza unei hotărâri adoptate de Cameră cu votul majorităţii membrilor săi.
– Contestaţia trebuie motivată şi va fi însoţită de dovezile pe care se întemeiază.
– Decizia de admitere a contestaţiei se comunică Tribunalului Bucureşti în vederea radierii partidului politic neconstituţional din Registrul partidelor politice.

Cum poate CCR să desființeze AUR prin instanţă

– Când scopul său, activitatea partidului politic a devenit ilicită ori contrară ordinii publice
– Când realizarea scopului partidului politic este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice
– Când partidul urmăreşte alt scop decât cel care rezultă din statutul şi programul politic ale acestuia
– Ca urmare a inactivităţii constatate de Tribunalul Bucureşti
– Dacă a încălcat articolul: Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.