Actul normativ analizat astăzi se adresează persoanelor fizice rezidente și nerezidente identificate în baza codului numeric personal sau a numărului de identificare fiscal, a explicat consultantul fiscal Adrian Benţa.

Un număr de 42 impozite datorate de acești contribuabili vor putea fi plătite prin intermediul cardului bancar în sistem online prin intermediul sistemului național electronic de plăți cunoscut în viața de zi cu zi ca și ghișeul.ro .

 Dintre impozitele ce pot fi plătite regăsim:

 impozitul pe venitul din activități independente;

 impozitul pe venitul din cedarea folosinței bunurilor;

 impozitul pe venitul din activități agricole;

 impozitul pe venitul din alte surse;

 impozitul pe venitul datorat de nerezidenți în România;

 accize;

 contribuții și asigurări sociale;

 taxa pe valoarea adăugată;

 amenzi judiciare și amenzi aplicate de Direcția Antifraudă.

Lista impozitelor care pot fi plătite prin card poate fi consultată aici.