Din valoarea totală estimată a procedurilor în care s-au emis decizii de admitere a contestaţiilor, valoarea estimată a procedurilor de achiziţie publică în care Consiliul a dispus anularea acestora a fost de 2.545.303.672,05 lei (575.990.873,96 euro), iar cea a procedurilor de atribuire în care s-au dispus măsuri de remediere s-a ridicat la 19.441.654.890,33 lei (4.399.559.830,35 euro) , se arată în comunicatul instituţiei.

Făcând o comparaţie între valoarea totală anuală estimată a procedurilor iniţiate în anul 2013 în SEAP (74.615.096.072,24 lei, echivalent a 16.885.063.605 euro) și cea totală estimată a procedurilor de atribuire în care CNSC s-a pronunţat (43.717.176.243,77 lei), rezultă că aceasta din urmă a reprezentat 58,59% din valoarea totală estimată a procedurilor iniţiate în cadrul platformei electronice de achiziţii publice.

Pe parcursul anului 2013, din totalul de 5.730 de decizii emise de CNSC, numai 868 (15,14%) au fost atacate cu plângere la Curţile de Apel competente în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante. Urmare a plângerilor formulate la Curţile de Apel, numai 69 de decizii emise de CNSC au fost casate sau desfiinţate de către instanţe (1,20% din totalul deciziilor emise) și 70 au fost modificate în parte (1,22%).

Rezultă astfel că 5.591 de decizii emise în 2013 de către Consiliu (97,57% din totalul deciziilor emise) au rămas definitive şi irevocabile.

Din totalul contestaţiilor formulate anul trecut la CNSC, 2.333 (40,65%) au vizat documentaţia de atribuire, în vreme ce 3.406 (59,35%) au fost îndreptate împotriva rezultatului procedurii.

De la înfiinţarea sa în septembrie 2006 şi până la 31 decembrie 2013, la CNSC au fost înregistrate 47.280 de contestaţii, informează instituţia.