‘În perioada 2007-2012 sumele alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile aferente proiectelor de investiţii în infrastructura rutieră derulate prin CNADNR au crescut în fiecare an atât în termeni nominali, cât şi ca procent în PIB, cu excepţia anului 2010’, se arată într-un comunicat al MFP remis vineri AGERPRES.

Potrivit MFP, din analiza datelor privind execuţia bugetului pe primele opt luni din anul 2012, rezultă că s-au deschis credite bugetare în procent de 54,8% din programul anual rectificat. Pe ultimele 4 luni ale anului sumele rămase de cheltuit sunt aproximativ la nivelul celor deschise pentru primele 8 luni ale anului.

Diminuarea investiţiilor publice prin rectificarea bugetară, în cea mai mare parte a vizat reducerea investiţiilor estimate a se realiza prin finanţări din fonduri europene.

‘Această reducere are în vedere în primul rând o modificare din punct de vedere tehnic a modului de reflectare a sumelor rambursate suplimentar României de Comisia Europeană în proporţie de 10%. Aceste sume au fost eliminate din buget urmând a fi introduse în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative prin majorarea bugetelor ordonatorilor principali de credite în momentul primirii efective a sumelor. Aceste sume care au fost eliminate şi cu care se vor suplimenta bugetele ordonatorilor principali de credite se ridică la circa 1,8 miliarde lei’, precizează comunicatul MFP.

Majorarea cheltuielilor cu pensiile în bugetul asigurărilor sociale de stat cu ocazia rectificării bugetare s-a realizat pe seama veniturilor acestui buget şi nu prin afectarea cheltuielilor de investiţii.

Prin rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, cheltuielile de personal ale ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat au fost suplimentate în vederea asigurării, în principal, a necesarului de fonduri pentru majorarea, începând cu luna iunie a.c., cu 8% a salariilor personalului din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale.

Pentru asigurarea necesarului de fonduri suplimentar pentru majorarea salariilor cu 8%, începând cu luna iulie 2012, precum şi pentru restituirea contribuţiilor de asigurări de sănătate reţinute de la pensionari printr-un act normativ declarat neconstituţional de Curtea Constituţională, s-a negociat şi aprobat majorarea deficitului bugetar cu 0,3%, respectiv de la 1,9% deficit stabilit iniţial pentru anul 2012 la 2,2%.

‘Totodată, precizăm că micile reduceri la cheltuieli de capital aferente obiectivelor de investiţii au fost făcute la proiecte ineficiente, de exemplu bazine de înot, care nu au valoare adăugată în economie şi sunt nerentabile, iar sumele au fost redirecţionate pentru asigurarea finanţării obligaţiilor prevăzute în legi şi care nu au fost avute în vedere în bugetul iniţial faţă de persoanele cu dizabilităţi, a însoţitorilor şi asistenţilor acestora’, se mai afirmă în comunicat.