”Pe de o parte, am respins orice fel de corelare între rata de absorbție a fondurilor pentru politica de coeziune din perioada 2007-2011 și viitoarele alocări pentru 2014-2020. Această legătură este prevăzută la paragraful 45 al documentului și afectează doar România”, a declarat Leonard Orban, menționând că ”o asemenea abordare este inacceptabilă atât din punct de vedere politic, cât și tehnic”.

 ”Cea de a doua problemă majoră pe care am semnalat-o se referă la convergenţa plăţilor directe pentru agricultură, care este defavorabilă României în această propunere. Am pledat pentru nevoia unor alocări consistente pentru plățile directe. Ținând cont de nevoia crescândă de echitate între fermierii tuturor statelor membre, am susținut menținerea la patru ani a perioadei de tranziție, de echilibrare a nivelului plăţilor directe – conform propunerii Comisiei Europene – și nu creșterea acesteia la șase ani, așa cum prefigurează președintele Van Rompuy”, a afirmat Leonard Orban.  

De asemenea, Orban a susținut menținerea unei rate de cofinanțare de 85 % pentru regiunile mai slab dezvoltate și asigurarea unei rate de prefinanțare comparabile cu cea din actualul exercițiu bugetar al Uniunii Europene. ”Ministrul român a insistat și asupra menținerii actualelor condiții privind eligibilitatea taxei pe valoarea adăugată și în viitoarea perioadă de programare 2014-2020”- precizează Ministerul Afacerilor Europene într-un comunicat de presă.