Potrivit legii, sporurile pentru gărzile personalului din unitățile sanitare nu mai sunt limitate la 30%, iar “unitățile sanitare de monospecialitate și serviciile de ambulanță și serviciul de ambulanță al Municipiului București-Ilfov, pot beneficia de majorarea procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unități sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor prevăzute în Regulamentul elborat potrivit art. 23”.

“Începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, personalul de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale corespunzătoare funcţiilor de la nr. crt. 1 – 13 ale lit. a.1, pct. 2, capitolul I, anexa nr. II la Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru unităţi clinice stabilit de lege pentru anul 2022”, mai arată textul legii.

De asemenea, profesorii și personalul didactic de conducere vor beneficia de un spor de “suprasolicitare neuropshică” de 10% din salariul de bază.

“Pentru personalul didactic de predare din învăţământ, precum şi pentru personalul didactic de conducere prevăzut la punctul 1 nr. crt. 1, 2, 4 – 6 şi punctul 2 din anexa nr. I, capitolul I, litera A, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază”, conform legii promulgate.

Și personalul didactic din învăţământul special şi special integrat va beneficia de o majorare cu 15% a salariului de bază.

“Personalul didactic din învăţământul special şi special integrat, precum şi din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi din structurile coordonate, monitorizate şi evaluate de către acestea, beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază”, potrivit legii.

O majorare salarială de 20% va primi și personalul încadrat pe funcțiile de inspector școlar general, inspector general adjunct inpsector școlar de speicalitate și inspector școlar.

Potrivit legii, “cadrele didactice care ocupă funcţiile de şef secţie, şef laborator sau şef serviciu medical desfăşoară activitate integrată, prin cumul de funcţii, în baza unui contract de administrare cu o durată de 7 ore zilnic şi beneficiază de drepturile salariale aferente contractului de administrare”.