Prin programul Rabla Local, persoanele fizice care vor casa o mașină mai veche de 15 ani vor putea primi 3.000 de lei, de la primăria de care aparțin, fără a fi obligați să-i folosească pentru a cumpăra o mașină nouă, cum se întâmplă în cazul programelor Rabla Clasic sau Rabla Plus.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat acum că programul Rabla Local va începe pe 11 noiembrie.

Potrivit comunicatului transmis de AFM, programul Rabla Local se va desfășura în intervalul 11 noiembrie 2022, ora 10:00 – 30 decembrie 2022, ora 14:00 sau până la epuizarea fondurilor.

Bugetul pentru Rabla Local 2022 este de 50 de milioane de lei, suficient cât să acopere casarea a peste 16.000 de mașini.

De ce acte ai nevoie pentru a te înscrie la Rabla Local 2022?

În vederea aprobării cererii de finanțare, solicitantul va depune următoarele documente:

a) cererea de finanțare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare;

b) împuternicire notarială, prin care persoana care va semna cererea de finanțare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;

c) actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al împuternicitului solicitantului;

d) documentul doveditor al deschiderii de către solicitant, la Trezoreria Statului, a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar „21.43.02.20 – alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități“.

Instrucțiunile cuprinzând modul de înscriere a solicitanților în Program și procesul de depunere a cererilor de finanțare, precum și alte informații relevante se elaborează și se aprobă la nivelul AFM, se aprobă prin dispoziția președintelui și se aduc la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM.

Criteriile de eligibilitate ale mașinii

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT solicitant;

b) la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;

c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

d) conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).