Pentru majoritatea agentilor economici din Rominia, cercetarea de piata este un obiectiv de neatins, din cauza preturilor practicate de firmele de profil. Desigur, ca cifre absolute, rapoartele care iau pulsul pietei sunt scumpe, dar ca eficacitate, i timp relativ scurt (unul – doi ani), investitia itr-un astfel de studiu se recupereaza izecit.
in general, pretul este ultimul element al unei oferte, i ordinea cronologica a proiectarii unei cercetari de piata. El ia i calcul o serie de factori care definesc proiectul respectiv si se stabileste pentru fiecare tip de lucrare i parte, i functie de nevoile specifice ale fiecarui client, de complexitatea studiului si a informatiei dorite. De exemplu, pentru un proiect cantitativ, pretul depinde de marimea esantionului – care, i ultima instanta, defineste acuratetea rezultatelor -, de aria de raspindire teritoriala, incidenta persoanelor eligibile, disponibilitatea acestora de a raspunde la chestionar, lungimea chestionarului si complexitatea prelucrarilor. in cazul unui proiect calitativ conteaza, de asemenea, localizarea subiectilor (Bucuresti/ provincie), dificultatea recrutarii acestora, lungimea si obiectivele ghidului de discutie sau de interviu.
De regula, criteriile luate i calcul la stabilirea pretului unei lucrari sunt urmatoarele:
metoda de cercetare la care se recurge;
-complexitatea instrumentelor (numar itemi chestionar, ghid de interviu, ghid focus group etc.);
-aria de acoperire (nationala, zonala, locala);
-nivelul de reprezentativitate si marimea esantionului;
-numarul de itrebari pentru un studiu de tip Omnibus;
-criteriile de selectie a participantilor pentru un focus grup;
-plata participantilor recrutati;
-asigurarea traducerii simultane itr-o limba straina;
-numarul persoanelor implicate i proiect (operatori, coordonatori, staff);
-logistica implicata i derularea studiului (software, aparatura etc.);
-durata si complexitatea interviurilor (exista tarife de urgenta);
-elaborarea raportului de cercetare (analiza de continut, concluzii si recomandari);
-prezentarea raportului.

Pentru exemplificare, va prezentam citeva informatii concrete si comentarii venite din partea reprezentantilor unor cunoscute institute de cercetare de piata.

in anumite conditii,costurile pot fi diminuate
„O cercetare calitativa icepe de la 2000 USD, iar una cantitativa, de la 4.500 – 5.000 USD. Cele mai scumpe sunt cercetarile cantitative complexe, care pot costa itre 11.000 USD si 30.000 USD. Putem realiza astfel de lucrari cu costuri mult diminuate, daca sunt orientate i mediul urban, unde exista un grad satisfacator al liniilor telefonice. Acest lucru este posibil folosind metoda de intervievare prin telefon si dispunind de sistem CATI (Computer Andvanced Telephone Interview).”
Alina L