Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, angajatorul trebuie să stabilească anumite programe individualizate de muncă, astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin  două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

Acest fapt implică doar modificarea programului de lucru, nu a unei clauze din contractul  individual de muncă și, prin urmare, nu se transmite în Registrul General de Evidență a  Salariaților.

Munca la domiciliu

În ghidul precizat, Ministerul Muncii specifică faptul că pe durata stării de alertă angajatorii pot dispune, prin decizie, munca la domiciliu, cu  respectarea prevederilor legale în vigoare.

Decizia va conține, pe lângă elementele generale, și pe cele prevăzute de art. 109 din  Codul muncii:

∙ faptul că salariatul lucrează de la domiciliu;

∙ perioada pentru care se aplică această măsură;

∙ programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului şi  modalitatea concretă de realizare a controlului;

∙ obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz,  al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al  produselor finite pe care le realizează.

Transmiterea în sistemul informatic privind Registrul General de Evidență a Salariaților (REGES/REVISAL)se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariaților.

Munca în regim de telemuncă

Pe durata stării de alertă angajatorii dispun, prin decizie, munca în regim de telemuncă, cu  respectarea prevederilor legale în vigoare. Se poate utiliza doar pentru activitățile care presupun folosirea tehnologiei informației și  comunicațiilor;

Decizia va conține, pe lângă elementele generale, și următoarele elemente prevăzute de art. 5  alin. (2) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă:

∙ precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;

∙ perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;

∙ locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;

∙ programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului  și modalitatea concretă de realizare a controlului;

∙ modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;

∙ responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de  telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sanatatii în muncă; ∙ obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de  telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, dupa caz;

∙ măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul  angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;

∙ obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din  reglementările legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul  intern, în materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia  telesalariatului de a respecta aceste prevederi;

∙ condițiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activității în regim de  telemuncă.

Întregul ghid privind munca la domiciliu poate fi accesat aici.