Conform sursei citate, cantitatea maximă de masă lemnoasă ce poate fi exploatată anual din pădurile româneşti, conform prevederilor amenajamentelor silvice, este de 22,3 milioane de metri cubi.

Până în prezent, volumul record de lemn recoltat a fost atins în 2012, respectiv 19 milioane de metri cubi, acesta fiind maximul ultimilor 23 de ani.

Faţă de anul 2011, când s-au recoltat 18,705 milioane de metri cubi de masă lemnoasă, creşterea din 2012 este de 2%, însă, comparând cu anul 2000, când volumul recoltat de lemn s-a ridicat la 14,284 milioane de metri cubi, avansul este de 33%. Raportat la 1990, când s-au recoltat 16,64 milioane de metri cubi de masă lemnoasă, creşterea este de 14%.

În total, din 1990 şi până la finele lui 2012, pădurile din România au pierdut 356,910 milioane de metri cubi de masă lemnoasă.

Din punct de vedere al existenţei drumurilor de acces necesare exploatării pădurilor, Romsilva precizează că resursele forestiere sunt slab deservite în privinţa infrastructurii, existând doar 33.000 de kilometri de drumuri forestiere şi 8.000 de kilometri de drumuri care aparţin altor sectoare, precum cel energetic.

Densitatea medie de 6,4 metri/hectar este cu mult sub cea din alte ţări europene cu topografie asemănătoare, cum ar fi Austria – 36 metri/hectar, Elveţia – 40 de metri/hectar, Franţa – 26 de metri /hectar, Germania – 45 de metri/hectar.

Principalele probleme cu care se confruntă sectorul forestier românesc sunt legate de tăierile ilegale de arbori, realizarea cadastrului forestier naţional, îmbunătăţirea accesibilităţii fondului forestier, reabilitarea drumurilor forestiere existente, dar şi de extinderea reţelei de drumuri forestiere.

O altă problemă ar fi neasigurarea administrării sau a serviciilor silvice de către proprietari pentru o suprafaţă de circa 500.000 de hectare de fond forestier.

De asemenea, conform Romsilva, se impune asigurarea gestionării durabile a pădurilor proprietate privată, prin limitarea acordării unor compensaţii pentru contravaloarea produselor de care proprietarii de păduri nu beneficiază pe fondul funcţiilor de protecţie ce determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă.
Sursa: Agerpres