Pana la depunerea proiectelor si primirea de catre Romania a fondurilor alocate mai este cale lunga. Romania va demara programul, dupa acreditarea Agentiei Sapard de catre Comisia Europeana, eveniment estimat a avea loc in trimestrul IV din acest an. Pana atunci, autoritatile specializate nu vor putea incepe colectarea, selectarea si licitatiile pentru proiectele vizate sa obtina finantarea.
De fapt, ce inseamna acest program? Este principalul instrument prin care UE sprijina procesul de pre-aderare a tarilor candidate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale. Astfel, 153,2 milioane euro vor fi alocate anual Romaniei, in perioada 2000-2006, sub forma de credite nerambursabile, pentru a facilita adoptarea legislatiei comunitare din domeniu si a imbunatati competitivitatea sectorului agricol. Sumele aferente anului 2000, bani necheltuiti pana in prezent din cauza intarzierii implementarii programului Sapard in Romania, nu se pierd, ci vor putea fi folosite incepand cu anul 2002.
La suma alocata de UE va contribui si Guvernul Romaniei, cu o cofinantare de 25% (circa 50 milioane euro anual).
Valoarea totala a programului Sapard este de 2,1 miliarde euro, in sase ani, din care: contributia bugetului de stat roman este de 350 milioane euro, contributia UE – 1,07 miliarde euro, iar contributia beneficiarilor privati este de 700 milioane euro.
Programul vizeaza finantarea a doua mari categorii de proiecte:
· investitii in exploatatiile agricole sau prelucrarea produselor agricole, unde beneficiarii vor fi din sectorul privat (producatori agricoli, asociatii ale producatorilor, intreprinderi mici si mijlocii)
· dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale, a managementului resurselor de apa sau impaduriri, beneficiarii fiind autoritatile locale.
Regulile de cofinantare sunt diferite pentru beneficiarii privati si respectiv cei publici. Cei din sectorul privat trebuie sa finanteze cu fonduri proprii 50% din valoarea proiectului. Autoritatile locale pot beneficia, in schimb, de o finantare de suta la suta a proiectului lor, cu conditia ca aceasta sa nu genereze venituri.
Documentatia privind investitia pe care doresc solicitantii sa o realizeze cu finantare UE trebuie sa contina:
· memoriu justificativ
· plan de afaceri sau studiu de fezabilitate, elaborate dupa o structura orientativa care va fi pusa la dispozitia solicitantilor o data cu lansarea oficiala a programului Sapard.     

Masurile finantate in primul an de implementare a Sapard

· imbunatatirea prelucrarii si comercializarii produselor agricole si piscicole (carne, lapte si produse lactate, cereale, oleaginoase, vinificatie, fructe, legume, peste, zahar)
· dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale (drumuri comunale, apa potabila si canalizare)
· asistenta tehnica (informare si comunicare, evaluarea si monitorizarea programului, elaborarea de studii, activitati de cercetare pentru implementarea masurilor, pregatire profesionala)

Sume estimative in perioada 2000-2006 (milioane euro)
Anul    Valoare     Contributie    Contributie nationala    Contributie
    totala    UE    buget de stat    beneficiari privati
2000    270,2    153,2    50    66,8
2001    272,2    153,2    50    68,8
2002    309,2    153,2    50    105,9
2003    313,8    153,2    50    110,5
2004    317,4    153,2    50    114,1
2005    320,6    153,2    50    117,3
2006    318,8    153,2    50    115,5
Total    2.122,3    1.072,7    350    699,1

Sursa: MAAP, Agentia Sapard