In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – In vederea sprijinirii familiilor cu venituri relativ reduse, ale caror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2001 ajutoarele lunare si nivelurile de venituri in functie de care se acorda aceste ajutoare, reglementate prin art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, se modifica dupa cum urmeaza:
a) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 900.000 lei li se acorda o suma de 800.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori in factura individuala;
b) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 900.001 lei si 1.100.000 lei li se acorda o suma de 480.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori in factura individuala;
c) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 1.100.001 lei si 1.400.000 lei li se acorda o suma de 240.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori in factura individuala.
Art. 2. – In cazul in care administratia publica locala stabileste, in conditiile legii, tarife mai mari decat pretul national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei poate majora in aceeasi proportie si ajutorul pentru incalzire prevazut in prezenta hotarare. Sumele reprezentand ajutorul pentru incalzire, inclusiv majorarile respective, se suporta din bugetele locale si se acopera, prin diminuarea corespunzatoare a subventiilor alocate producatorului de energie termica, din aceleasi bugete.