In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, constand in impozite, taxe, contributii si alte sume care reprezinta, potrivit legii, resurse financiare publice, este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.
Art. 2. – Prevederile art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 670/1999 privind stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a unor obligatii bugetare de catre persoanele fizice, precum si a cotei majorarilor datorate pe perioada amanarii sau/si esalonarii la plata a obligatiilor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 402 din 24 august 1999, si prevederile Hotararii Guvernului nr. 564/2000 privind stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 7 iulie 2000, se abroga.