Producţia de energie realizată în primele şase luni a totalizat 8,200 milioane MWh, reprezentând 63 % din totalul producţiei de energie electrică bugetată pentru anul 2013.

Hidroelectrica SA derulează în prezent pe piaţa concurenţială un număr de 84 de contracte de vânzare – cumpărare de energie electrică, 82 dintre acestea fiind încheiate ca urmare a participării la licitaţiile organizate pe Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale (PCCB) şi pe Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale cu negociere Continuă (PCCB_NC).

Preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice pe Piaţa Concurenţială în luna iunie 2013 a fost de 192 lei/MWh. Energia electrică livrată pe piaţa de echilibrare în luna iunie a fost de circa 75 GWh, la un preţ mediu de circa 200 lei /MWh.

În ceea ce priveşte Piaţa Reglementată, Hidroelectrica SA a livrat în luna iunie 2013 o cantitate de 41.839,008 MWh la un preţ mediu de 122,76 lei/MWh.

Ca urmare a hidraulicităţii specifice lunii iunie, societatea a trebuit să valorifice pe PZU (Piaţa pentru Ziua Următoare) un excedent de producţie de 390.471 MWh, la un preţ de 132 lei/MWh, superior preţului mediu al pieţei, de 117,21 lei/MWh.
Sursa: Agerpres