Statul român va contribui la finanţarea proiectului cu o sumă egală, prin contractarea de instrumente de datorie publică de către Ministerul Finanţelor Publice. Valoarea totală a proiectului este de 65,3 milioane euro.
Proiectul va fi implementat de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Electrocentrale Paroşeni SA sau de orice succesor legal al acesteia, rezultat din măsurile de reorganizare a producătorilor de energie electrică aflaţi sub autoritatea MECMA.
Realizarea programului de investiţii de mediu va permite funcţionarea centralei în condiţii de siguranţă şi cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului. Se urmăreşte astfel încadrarea evoluţiei sectorului energetic în strategia de dezvoltare durabilă a economiei României, precum şi respectarea unor obligaţii de mediu asumate de ţara noastră.
Proiectul de mediu constă în montarea unei instalaţii de desulfurare a gazelor arse şi a unui sistem pentru colectarea, transportul şi depozitarea cenuşii şi zgurii, cu scopul de a reduce în mod semnificativ emisiile de SO2 şi gradul de poluare generat de gestiunea curentă a cenuşii şi deşeurilor de ardere.
Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere şi aprobare Parlamentului.