Potrivit Ministerului Finanțelor, nivelul accizei specifice va fi de 51,49 euro/1000 ţigarete (de la 48,5 euro, cât este în prezent), iar nivelul accizei totale va rămâne în cuantum de 76,60 euro/1.000 ţigarete.
Ca produse supuse accizelor, ţigaretele au o structură a accizei de tip compus, reprezentând suma dintre acciza specifică pe 1.000 de ţigarete plus acciza ad valorem aplicată asupra preţului de vânzare cu amănuntul declarat.
Acciza totală se calculează cumulând acciza specială – 51,49 euro/1000 țigarete, cu cea ad valorem – 21% (procentul legal aferent accizei ad valorem, aplicat asupra preţului de vânzare cu amănuntul, în vigoare în perioada 1 iulie 2011 – 30 iunie 2012 inclusiv, este de 21%, faţă de 22% cât este în prezent).
Nivelul accizei specifice, potrivit Codului fiscal, este exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete şi se determină anual pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale.
În perioada 1 iulie 2011 – 31 decembrie 2017 inclusiv, structura accizei totale va fi prevăzută în Hotărârea Guvernului care se va aplica începând cu 1 iulie a fiecărui an. În prezent, ponderea accizelor si taxelor regăsite în prețul unui pachet de țigări este de 80%, Uniunea Europeană stabilind, pentru România, un calendar al accizelor care va trebui respectat până în anul 2018.