România va împrumuta 175 de milioane de euro pentru construcția de locuințe pentru persoane sau familii tinere din România, destinate închirierii, potrivit proiectului trimis în Parlament.  

Proiectul se adresează românilor cu vârsta până în 35 de ani la data depunerii cererii pentru locuințe, ale căror venituri nu permit închirierea unei locuinţe de pe piaţa liberă și vor fi selectați de comisiile sociale ale consiliilor locale din județe.

Costul total net estimat al proiectului este de 250 de milioane euro, din care împrumutul de la BDCE va finanța până la 70% din costurile totale eligibile. Restul sumei va fi completată din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Agenția Națională pentru Locuințe și surse proprii ANL – 37,5 milioane euro,  și din bugetele locale – 37,5 milioane euro.

Ministerul Dezvoltării va realiza acest Proiect prin ANL, desemnată agenție de implementare a proiectului. Proiectul va fi implementat într-o perioadă de circa cinci ani până în 2020.

Chiriile practicate de ANL se ridică, în medie, la 150-200 lei/lună, conform informaţiilor Capital.

Împrumutul BDCE este acordat pe 20 ani, din care cinci ani perioadă de graţie, la o dobândă de bază egală cu dobânda Euribor la depozitele la 6 luni, plus o marjă, care în situaţiile anterioare s-a situat la maximum 0,5%.

Până acum, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a beneficiat  de  două împrumuturi, contractate de la BDCE, în  valoare  de  100  mil. dolari şi  respectiv  de  140 mil. euro, pentru construcţia şi reabilitarea de locuinţe sociale pentru persoanele/familiile tinere,  destinate  închirierii.

Locuinţe de serviciu

Guvernul mai are în pregătire un proiect de hotărâre care prevede demararea unui program de construcţie de locuinţe de serviciu cu chirie pentru funcţionarii publici şi angajaţii instituţiilor publice centrale şi locale. Proiectul prevede demararea construcţiei la 8.500 de locuinţe în decurs de cinci ani, la un cost de 500 euro/mp, ceea ce presupune un efort bugetar de circa 285 mil. euro.

Proiectul prevede o sumă medie anuală de 72,4 mil. euro de la bugetul de stat pentru construcţia acestor locuinţe. Pentru primul an este cuprins o sumă de 2 mil. euro. Statul vrea să finalizeze în primii cinci ani 6.500 de locuinţe, care ar urma să fie dezvoltate prin ANL şi îşi propune să contracteze în această perioadă 8.500 de unităţi locative. Calculele guvernului se bazează pe un cost unitar de 500 de euro/mp, inclusiv TVA, aplicat la o suprafaţă construită desfăşurată medie de 81 mp pe apartament.

Achiziţia locuinţelor închiriate

De la începutul crizei financiare și până în prezent, un număr de 1.920 de chiriași ANL au decis să beneficieze de legislația în vigoare referitoare la achiziționarea locuințelor. Din vânzarea acestor locuinţe, în conturile Agenției au intrat circa 37 mil. euro, fonduri care vor fi utilizate la construcția de locuințe noi.

Până în prezent, ANL a dezvoltat peste 36.000 de locuințe la nivel naţional, din care 32.552 de locuințe pentru tineri sunt destinate închierierii, iar restul de aproape 3.500 de unități au fost construite prin credit ipotecar. În baza de date a Agenției sunt înregistrate propuneri ale autorităților publice pentru construirea a peste 87.000 de apartamente.