Bugetul pe 2012 este fundamentat pe un produs intern brut (PIB) de 579,6 miliarde lei, inflaţie de 3,4%, rata şomajului de 4,5% (410.000 şomeri), deficit de cont curent de 4,7% din PIB, o creştere a exporturilor de 11% şi a importurilor de 11,3% şi pe un câştig salarial mediu brut de 2.117 lei/lună.
Veniturile bugetare sunt proiectate la 195,35 miliarde lei sau 33,7% din PIB, în creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de 2011, iar cheltuielile totale la 206,56 miliarde lei sau 35,6% din PIB, faţă de 37,8% din PIB în 2011.

Cele mai mari încasări bugetare vor proveni din CAS – 50,94 miliarde lei (26,1% din total), TVA – 49,65 miliarde lei (25,4%), accize – 21,18 miliarde lei (10,8%), impozite pe salarii şi venit – 19,67 miliarde lei (10,1%). Veniturile nefiscale sunt proiectate la 19,01 miliarde lei (9,7% din totalul veniturilor), sumele de la UE – 13,5 miliarde lei (6,9% din PIB), iar impozitul pe profit – 11,07 miliarde lei (5,7%).

Cheltuielile cu asistenţa socială sunt situate la 67,57 miliarde lei (32,7% din totalul cheltuielilor bugetare în 2012), cheltuielile de personal – 39,8 miliarde lei (19,3%), iar cheltuielile cu bunurile şi serviciile – 31,73 miliarde lei (15,4%). Cheltuielile cu investiţiile sunt proiectate la 37,81 miliarde lei (18,3% din total), cheltuielile cu dobânzile la datoria publică – 10,21 miliarde lei (4,9%), iar cheltuielile cu subvenţiile – 5,26 miliarde lei (2,5%).