Actul normativ prevede că subvenţia la termoficare este eliminată, iar în locul ei statul acordă un ajutor de încălzire numai persoanelor cu venituri mici.
Autorităţile consideră ca fiind consumator vulnerabil pe cel care nu poate să-şi menţină locuinţa la cel puţin 21 grade şi al cărui venit net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.
În cazul în care aceşti consumatori consideraţi vulnerabili au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile din lista celor care nu sunt considerate de strictă necesitate, nu beneficiază de ajutor.