Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea mecanismului taxei clawback prevede obligativitatea achitării de către firmele de medicamente a unei contribuţii calculate la volumul de vânzări pentru toate medicamentele.
”De la început vreau să subliniez că mecanismul de clawback nu înseamnă o nouă taxă. Şi până în prezent a existat obligativitatea achitării de către firmele de medicamente a unei contribuţii care funcţiona pe principiul unei taxe aplicate la volumul de vânzări pentru toate medicamentele. Sistemul s-a dovedit însă a fi nefuncţional, nu şi-a atins obiectivul declarat, iar anul acesta a fost colectat doar aproximativ 5% din suma previzionată. Ca urmare, a existat această necesitate de a modifica mecanismul financiar”, a spusLadislau Ritli.
Conform OUG, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora vor avea obligaţia de a plăti o contribuţie trimestrială care se calculează prin aplicarea unui procent asupra valorii consumului de medicamente, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii.
Contribuţia trimestrială se va calcula şi aplica pentru acele volume de vânzări care depăşesc media trimestrială a sumelor aprobate prin buget pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru cele folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, tratament spitalicesc şi pentru centrele de dializă.
”Plata se va face în funcţie de cota de piaţă a fiecărui deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă, a mai spus ministrul.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va calcula şi va comunica valoarea procentului pe care fiecare deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă o va plăti, în funcţie de o formulă matematică stabilită.
”De exemplu, dacă într-un trimestru, statul alocă pentru consumul de medicamente un buget de 100 milioane lei iar consumul real în acel trimestru este de 150 milioane de lei, valoarea procentului pe care o societate va avea obligaţia de a o achita către stat este de 33% din volumul de vânzări”, a explicat Ritli.
El a precizat că ”mecanismul are mai mult efect reglator, controlează depăşirea bugetelor. De exemplu, în ultimul an, în domeniul oncologic, creşterea consumului de medicamente oncologice este de 20%, în timp ce morbiditatea a crescut cu 8%. Noile măsuri nu vor afecta direct bolnavul, acesta nu va avea de plătit mai mult pentru medicamente”.