Urmare a informațiilor de presă care au apărut în ultima perioadă, legate de investigația accidentului din Apuseni, care făceau referire la anchetă, dar și la unele acțiuni întreprinse de mine, Cimpoeru Sorin, mă văd nevoit să fac următoarele precizări:

Înainte de orice, trebuie spus că niciunul dintre demersurile pe care le-am întreprins până în prezent nu a fost determinat de vreun aspect politic. Argumentele pe care le-am folosit în acțiunile din instanță, plângerile penale, sesizările, memoriile, etc au fost pur juridice și/sau administrative, însoțite de copii ale unor documente care mi-au susținut cauza.

Nicio clipă nu am avut intenția de a mă retrage din funcția de președinte al comisiei de investigație a accidentului aviatic din Apuseni. Este adevărat că, în prezent, nu mai conduc această anchetă, însă, acest fapt se datorează unor multitudini de acțiuni care au fost îndreptate împotriva mea în mod premeditat și abuziv și pe care aș vrea să le punctez.

Mai multe pe pilotmagazin.ro