Astfel, conform acestui ordin semnat de ministrul finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, facilităţile fiscale se acordă pentru taxele şi impozitele pe care le colectează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV).

Contribuabilii care îşi plătesc întreaga datorie până la 31 decembrie 2011 vor beneficia de anularea penalităţilor de întârziere, precum şi de jumătate din majorările de întârziere acumulate. Practic, aceştia vor trebui să achite doar dobânzile de întârziere.

Până pe data de 1 iulie 2010, pentru datoria la bugetul statului se calculau majorări de întârziere. După această dată, majorările de întârziere au fost înlocuite cu dobânzi şi penalităţi de întârziere.

În cazul în care datornicii îşi achită datoria principală până la jumătatea anului viitor, vor primi o scutire de 50% din suma penalităţilor de întârziere plus jumătate din majorările de întârziere.

Fiscul acordă facilităţi pentru majorările de întârziere acumulate din 2006 până în 2010, când acestea au fost înlocuite în Codul de procedură fiscală.
Astfel, noua modificare fiscală este o veste bună şi pentru persoanele fizice cărora li s-au calculat majorări de întârziere mari din cauza TVA-ului din tranzacţii imobiliare.

Care sunt paşii

Până pe 15 octombrie, Fiscul va identifica contribuabilii care pot beneficia de aceste scutiri şi îi va anunţa. Contribuabilii care nu au fost anunţaţi de Fisc dar care se consideră în drept să beneficieze de facilitate vor depune o cerere pentru clarificarea situaţiei.

În termen de cinci zile de la depunerea cererii, Fiscul va comunica firmei situaţia şi va întocmi un borderou cu toate datoriile către bugete şi cu obligaţiile accesorii aferente.

Contribuabilul are termen zece zile de la data comunicării situaţiei sale pentru a stinge prin plată sau compensare datoria principală şi dobânda aferentă acesteia.
După ce organul fiscal validează boderoul provizoriu de scădere, şi, în termen de trei zile de la data stingerii, se emite decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii.

Decizia finală de anulare sau reducere a penalităţilor de întârziere şi o parte din majorările de întârziere se emite în două exemplare, din care unul ajunge la contribuabil, iar al doilea rămâne la Fisc.

Dacă datornicii nu reuşesc să-şi achite sumele de plată timp de zece zile, vor putea beneficia în continuare de facilitate, însă vor trebui să depună o nouă cerere şi, practic, vor relua de la zero întregul proces.