Noua schemă de ajutor de stat se va aplica între 1 iulie 2014  şi 31 decembrie 2020. Plata ajutorului se va efectua în perioada 2015-2025, în limita bugetului anual alocat schemei şi se va plăti după efectuarea totală sau parţială a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanţare.

Ministerul Finanţelor Publice a derulat, între 2007-2013, Programul Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, sub formă de granturi.

Au fost instituite 5 scheme de ajutor de stat şi au fost emise 55 acorduri pentru finanţare, în valoare de 680 milioane euro, pentru susţinerea de investiţii, de  peste 2,2 miliarde euro, care au generat 19.000 de noi locuri de muncă.