În cadrul normelor curente, doar autorităţile naţionale sunt responsabile pentru atestarea faptului că un vehicul îndeplineşte toate cerinţele pentru a putea fi plasat pe piaţă şi pentru supravegherea conformităţii producătorilor cu legislaţia UE. Propunerile de astăzi vor conferi un caracter mai independent procedurilor de încercare a vehiculelor şi vor întări supravegherea vehiculelor aflate deja în circulaţie. O mai amplă supraveghere la nivel european va consolida sistemul în ansamblu. 

'Dezvăluirile făcute de grupul Volkswagen au evidenţiat faptul că sistemul care permite vehiculelor să fie introduse pe piaţă trebuie îmbunătăţit în continuare. Pentru a recâştiga încrederea consumatorilor în acest sector important, trebuie să înăsprim regulile, dar şi să ne asigurăm că acestea sunt efectiv respectate', a declarat vicepreşedintele CE pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate, Jyrki Katainen. 

'Piaţa unică necesită o punere în aplicare riguroasă a normelor în toate sectoarele, inclusiv în industria autovehiculelor. În cadrul propunerilor noastre de astăzi, urmărim să îmbunătăţim calitatea şi caracterul independent al procedurilor de încercare a vehiculelor şi consolidarea supravegherii vehiculelor aflate deja în circulaţie', a declarat, la rândul său, comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, Elzbieta Bienkowska. 

Executivul comunitar subliniază că propunerea de regulament va contribui la atingerea a trei obiective: consolidarea caracterului independent şi a calităţii procedurilor de încercare care permit introducerea unui autovehicul pe piaţă; introducerea unui sistem eficient de supraveghere a pieţei pentru a controla conformitatea vehiculelor aflate deja în circulaţie; consolidarea sistemului de omologare standard cu o mai amplă supraveghere la nivel european. Referitor la acest ultim aspect, Comisia va fi abilitată să suspende, să restricţioneze sau să retragă desemnarea serviciilor tehnice ale căror performanţe sunt insuficiente şi care se dovedesc prea laxe în ceea ce priveşte aplicarea normelor. În viitor, Comisia va fi în măsură să efectueze încercări de verificare ex-post (prin intermediul Centrului său comun de cercetare) şi, dacă este necesar, va iniţia retrageri de pe piaţă. 

Urmează ca proiectul de regulament să fie transmis Parlamentului European şi Consiliului pentru adoptare. Odată adoptat, acesta va fi direct aplicabil. Regulamentul va abroga şi va înlocui Directiva 2007/46/CE .

AGERPRES