Astfel, deşi prognozele Guvernului pentru 2012 au fost din start mai pesimiste decât cele din anul anterior, rezultatele efective ale anului tocmai încheiat au fost mult sub aşteptări.

În planul de acţiuni al Guvernului se anticipa că în 2012 Republica Moldova va înregistra o creştere economică de 5%, însă datele preliminare arată că în primele nouă luni ale anului economia naţională a înregistrat de fapt o scădere, de 0,2%. Comparativ, în perioada ianuarie-septembrie 2011, PIB-ul s-a majorat cu 6,7%, mai notează publicaţia citată. 

Scăderea economiei a fost cauzată în principal de către deficitul balanţei comerciale (diferenţa dintre importuri şi exporturi). În acest context, se remarcă faptul că Guvernul a prognozat pentru 2012 o creştere de 8% a exporturilor. Datele pentru primele 10 luni ale anului tocmai încheiat arată însă că exporturile au rămas practic la nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă din 2011.

Guvernul miza de asemenea pe o creştere a ponderii industriei în PIB şi pe creşterea producţiei industriale cu 10%. Datele statistice pentru primele 10 luni ale lui 2012 sunt mult mai pesimiste, arătând că producţia industrială înregistrată în această perioadă a fost cu 2,2% mai mică decât în aceeaşi perioadă a anului 2011.

Astfel, dacă în 2011, Republica Moldova a înregistrat cel mai mare nivel de creştere economică din regiune, în 2012 este înregistrată o scădere a economiei. Pentru 2013, autorităţile anticipează o revigorare a activităţilor economice, a consumului, investiţiilor şi, implicit, a economiei per ansamblu, potrivit Unimedia.

SURSA: Agerpres