Durata concesiunii este de 20 de ani.
Redevenţa minimă, stabilită în caietul de sarcini al concesionării este cuprinsă între 138 kg grau/ha/an şi 495 kg/ grau/ha/an, în funcţie de amplasamentul şi clasa de calitate a terenului supus concesionării.
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea documentaţiei (caietului de sarcini) de la ADS şi de plata unei garanţii de participare care se poate constitui sub formă de virament prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea ADS.
La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Caietul de Sarcini.

Te-ar putea interesa și: