“Modificările vizează mai multe aspecte, printre care şi reglementarea a două perioade de depunere a cererilor de acordare a cotelor de lapte din rezerva naţională. Statul român, prin MADR, va include în sistemul de cotă de lapte şi producătorii care îşi extind activitatea, precum şi exploataţiile nou înfiinţate, pentru un mai bun sprijin al sectorului zootehnic”, potrivit MADR.

Astfel, producătorii care deţin noi exploataţii pot solicita cotă de lapte în funcţie de finalizarea investiţiei şi începerea activităţii, pentru a putea livra lapte către procesator, fără a-i fi percepută taxa în avans. De asemenea, a fost micşorată cantitatea minimă ce poate fi acordată de la rezerva naţională, precum şi efectivul minim de vaci de lapte, pentru a da posibilitatea producătorilor să-şi comercializeze producţia de lapte, ca urmare a faptului că în rezerva naţională există o cantitate suficientă de cotă.

Conform noului ordin, cotele din rezerva naţională se acordă producătorilor care deţin exploataţii cu un efectiv minim de două capete vaci de lapte la sfârşitul anului de cotă sau la data solicitării faţă de un minim de 10 capete prevăzut în ordinul 83/2009. De asemenea, cantitatea minimă a cotei din rezerva naţională ce poate fi solicitată de către producători este de o tonă (10 tone anterior), iar cantitatea maximă este de 1.800 tone, faţă de 1.200 tone anterior.

Producătorii de lapte pot solicita acordarea cotelor din rezerva naţională pe bază de cerere tip, care se depune între 1 iunie – 31 iulie şi 1 octombrie – 30 noiembrie al fiecărui an de cotă, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia funcţionează exploataţia. Anterior, producătorii solicitau acordarea cotelor din rezerva naţională în primele 30 de zile ale anului de cotă următor.

România poate solicita Comisiei Europene aprobarea conversiei la nivel naţional a unei cantităţi de cotă de la vânzări directe către livrări în cazul în care disponibilul din rezerva naţională pentru livrări este epuizat.
Declaraţiile anuale privind livrările sau vânzările realizate în anul de cotă 2011/2012 pot fi depuse la APIA începând cu 1 aprilie 2012 până la data de 14 mai 2012.

În negocierile cu Uniunea Europeană, România a primit dreptul să realizeze trei milioane de tone de lapte pe an, din care două milioane de tone au fost alocate pentru vânzare directă, iar un milion de tone pentru livrări către fabricile de procesare. Depăşirea acestei cantităţi atrage penalizări de 278,3 euro pentru fiecare tonă de lapte realizată peste cotă, iar în cazul în care cantitatea de lapte produsă este mică, României i se va diminua cota pentru următorii ani.