Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) este un act legislativ european care a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) începând cu 17 februarie 2024. Acesta se concentrează pe reglementarea activității furnizorilor de servicii intermediare, inclusiv platformele online (cum ar fi magazinele online – marketplace), rețelele sociale, platformele de partajare de conținut, magazinele de aplicații și platformele online de călătorie și cazare.

În România, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a fost desemnată drept coordonator al serviciilor digitale. Instituția are responsabilitatea de a asigura respectarea prevederilor acestui Regulament pe teritoriul național. Conform Agerpres, acest lucru implică crearea unui mediu online sigur și transparent, precum și protecția consumatorilor și a minorilor.

DSA vine cu termeni și condiții mai solide pentru platformele online

Potrivit ANCOM, documentul european de reglementare a serviciilor digitale va stabili termeni și condiții mai solide pentru utilizarea platformelor online și va spori siguranța și transparența în legătură cu vânzătorii reali ai produselor cumpărate de utilizatori.

De asemenea, regulamentul va impune obligații mai riguroase pentru platformele online de mare anvergură în ceea ce privește evaluarea și gestionarea riscurilor. De asemenea, utilizatorii serviciilor vor fi informați și vor avea posibilitatea de a contesta eliminarea conținutului lor de către furnizorii de platforme digitale.

Alte aspecte pozitive ale implementării Regulamentului DSA includ următoarele:

  • implementarea unor mecanisme rapide de reacție în situații de criză, cu măsuri suplimentare de gestionare a riscurilor în cazul crizelor de sănătate publică și de securitate;
  • introducerea unor noi măsuri de protecție pentru minori în mediul online;
  • interzicerea comunicărilor publicitare pe platformele online, care se bazează pe crearea de profiluri, atunci când destinatarul serviciului este minor sau când sunt utilizate date personale sensibile;
  • garantarea accesului destinatarilor serviciilor la mecanisme de soluționare extrajudiciară a litigiilor.

„Legea nr. 50/2024 urmăreşte implementarea Regulamentului. Prin această normă naţională au fost extinse competenţele autorităţilor sau instituţiilor ce deţin atribuţii pe anumite domenii sau sectoare de activitate de a emite ordinele de eliminare a conţinutului ilegal. În implementarea prevederilor Regulamentului DSA, o importanţă crucială o are, deci, colaborarea între instituţiile responsabile.

Este nevoie ca toate instituţiile statului să funcţioneze ca un întreg, pentru că doar aşa vom avea capacitatea să maximizăm beneficiile pe care le aduc noile tehnologii, protejând în acelaşi timp utilizatorii finali. Am organizat întâlniri de lucru cu mai multe instituţii care pot fi autorităţi relevante şi suntem în contact şi cu marile platforme online, precum Meta sau Google, pentru a ne consulta şi informa reciproc cu privire la procedurile şi măsurile necesare pentru buna aplicare a Regulamentului privind serviciile digitale”, au precizat reprezentanții ANCOM.

Ce face ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale din România

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a dezvoltat și supune consultării publice legislația secundară în conformitate cu Regulamentul privind serviciile digitale.

Până în prezent, au fost lansate în consultare publică proiecte de decizii care vizează reglementarea soluționării plângerilor privind încălcările acestui regulament, stabilirea procedurii de certificare a organismelor care gestionează litigiile extrajudiciare împotriva furnizorilor de platforme online, acordarea statutului de notificatori de încredere și procedura de informare ce trebuie urmată de furnizorii de servicii intermediare.

„ANCOM nu acţionează împotriva conţinutului online, deoarece Autoritatea nu se pronunţă cu privire la calificarea unui conţinut ca fiind ilegal în mediul online. Această sarcină revine autorităţilor relevante conform Legii nr. 50/2024. Pe scurt, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (17 februarie 2024), tot ceea ce este ilegal offline este ilegal şi online”, precizează instituţia.

De asemenea, ANCOM a dezvoltat o secțiune specială dedicată serviciilor digitale pe pagina sa web. Scopul este de a asigura transparența în comunicarea cu furnizorii de servicii intermediare, autoritățile relevante și utilizatorii direcți (destinatarii serviciilor).

„Suplimentar, am lansat pe site-ul ANCOM dedicat utilizatorilor infocentru.ancom.ro o secţiune cu informaţii despre DSA – serviciile digitale, într-un limbaj accesibil şi care, sperăm noi, va răspunde oricăror nelămuriri sau întrebări pe care utilizatorii ar putea să le aibă despre DSA”, a transmis instituția.

ANCOM va examina plângerile primite cu privire la posibile încălcări ale Regulamentului privind serviciile digitale și, dacă este cazul, va iniția o investigație în situația în care furnizorul de servicii digitale este stabilit în România. Dacă furnizorul este stabilit în altă țară, ANCOM va transmite plângerea către coordonatorul serviciilor digitale din țara respectivă, eventual însoțită de un aviz care cuprinde concluziile unei evaluări preliminare a plângerii, în cazul în care acest lucru este considerat necesar.

În paralel, instituția va informa reclamantul cu privire la redirecționarea plângerii sale în termen de 15 zile de la data depunerii reclamației și va comunica soluționarea plângerii sale, în cel mult 90 de zile de la primirea acesteia.