Parlamentul European a votat pentru recunoașterea parentalității

Cu 366 de voturi pentru, 145 împotrivă și 23 de abțineri, deputații europeni au adoptat proiectul de lege menit să asigure recunoașterea paternității stabilite într-o țară a Uniunii Europene de către celelalte state membre. Scopul acestei măsuri este să se asigure că toți copiii beneficiază de aceleași drepturi conform legislației naționale în domenii precum educația, asistența medicală, custodia sau succesiunea.

În privința stabilirii paternității la nivel național, statele membre vor avea libertatea de a decide dacă acceptă, de exemplu, recurgerea la metode de reproducere asistată, însă vor fi obligate să recunoască paternitatea stabilită de o altă țară din UE, indiferent de modalitatea prin care copilul a fost conceput sau de tipul de familie în care se află.

Țările UE vor avea posibilitatea să refuze recunoașterea paternității

De asemenea, statele membre vor avea posibilitatea de a refuza recunoașterea paternității în cazul în care aceasta este evident incompatibilă cu politica lor publică, însă acest lucru va fi posibil doar în cazuri strict definite. Fiecare situație va trebui analizată individual pentru a se asigura că nu există discriminare, inclusiv împotriva copiilor cu părinți de același sex.

În plus, deputații europeni au aprobat introducerea certificatului european de paternitate și maternitate, cu scopul de a reduce birocrația și de a facilita recunoașterea parentalității în UE. Acest document, care nu va înlocui documentele naționale, va fi disponibil în toate limbile UE și în format electronic, putând fi folosit ca alternativă la acestea.

„Niciun copil nu ar trebui să fie discriminat din cauza familiei din care face parte sau a modului în care s-a născut. În prezent, copiii își pot pierde părinții, din punct de vedere legal, atunci când intră într-un alt stat membru. Acest lucru este inacceptabil. Cu acest vot, ne apropiem de obiectivul de a ne asigura că dacă ești părinte într-un stat membru, ești părinte în toate statele membre”, a declarat eurodeputatul Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, PT) după votul din plen.

După consultarea Parlamentului, guvernele statelor membre UE vor decide în unanimitate asupra versiunii finale a normelor.

copii, jucării
Copii, jucării; Sursă: Dreamstime

Aproximativ două milioane de copii se confruntă cu astfel se situații

În prezent, aproximativ două milioane de copii se pot confrunta cu situații în care părinții lor nu sunt recunoscuți ca atare în alte state membre ale Uniunii Europene.

Legislația UE impune deja recunoașterea paternității în temeiul drepturilor copilului în cadrul Uniunii Europene. Însă aceasta nu se aplică în mod automat și în cazul drepturilor copilului conform legislației naționale.

Încă din 2017, Parlamentul European a cerut recunoașterea adopțiilor transfrontaliere și a salutat inițiativa Comisiei Europene în acest sens, așa cum a fost exprimat în rezoluția sa din 2022.

Propunerea Comisiei pentru un regulament are ca scop eliminarea lacunelor existente și asigurarea că toți copiii beneficiază de aceleași drepturi în fiecare stat membru al Uniunii Europene.