Legea prin care se actualizează activitatea Direcției Generale de Pașapoarte, promulgată

Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat marți o lege importantă pentru modernizarea modului în care Direcția Generală de Pașapoarte prestează serviciile publice electronice.

Această lege vizează actualizarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001, adaptând serviciile oferite cetățenilor la standardele tehnologice și legislative actuale.

Noul act normativ are scopul de a alinia cadrul legal național la dispozițiile normative ale Uniunii Europene privind protecția datelor personale, precum și de a integra principiile stabilite de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Conform legii, Direcția Generală de Pașapoarte, împreună cu Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, va asigura implementarea unitară a legislației actuale în domeniul pașapoartelor și permiselor de conducere, facilitând accesul cetățenilor la aceste servicii.

De asemenea, legea stipulează că Direcția Generală de Pașapoarte funcționează ca autoritate centrală de prelucrare automată a datelor, coordonând activitățile de emitere și evidență a pașapoartelor simple.

pașaport, buletin
SURSA FOTO: Dreamstime

Direcția Generală de Pașapoarte va gestiona RNEPS

Un aspect important al legii este că Direcția va gestiona Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple (RNEPS), actualizându-l constant și asigurându-se că toate procedurile informatice respectă legislația privind protecția datelor personale.

Direcţia Generală de Paşapoarte este autoritate publică centrală de prelucrare automată a datelor şi valorificare a informaţiilor prin proceduri informatice, care exercită următoarele atribuţii principale: coordonează şi controlează activitatea de emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, desfăşurată, în condiţiile legii, de serviciile publice comunitare de paşapoarte, elaborează proiecte de acte normative sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative, în vederea perfecţionării prevederilor legale în domeniu, în acord cu reglementările europene şi internaţionale incidente, constituie, administrează, valorifică şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, denumit în continuare RNEPS, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, inclusiv a celor privind protecţia datelor cu caracter personal, se arată în lege.

În plus, Direcția va colabora cu Compania Națională „Imprimeria Națională” – SA pentru a dezvolta infrastructura necesară automatizării verificării plăților pentru pașapoarte și gestionării restituirilor, în cazurile în care plățile au fost efectuate eronat.