Concret, Ordonanța publicată în Monitorul Oficial din 28 septembrie le va permite românilor care își doresc să iasă la pensie, dar nu au suficientă vechime în muncă, să cotizeze retroactiv pentru o perioadă de maxim 6 ani.

Decizia, publicată în Monitorul Oficial

Astfel, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.

Cei interesați și care se încadrează în prevederile legii, pot încheia un contract de asigurare socială până la data de 1 septembrie 2021 în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipate sau pensiei anticipată parțială.

Care sunt condițiile

Solicitantul trebuie să completeze o declarație din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

b) nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii;

c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Măsura legislativă are drept consecinţă evitarea de la excluderea socială a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, anticipată parțial în cadrul sistemului public de pensii întrucât nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege cu privire la stagiul de cotizare, şi care, în lipsa îndeplinirii condiţiilor de pensionare, ar apela la sistemul de asistenţă socială, fapt ce ar împovăra bugetul de stat.

A doua prevedere se aplică în situații excepționale (distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, angajatorii au încetat activitatea și/sau dacă arhiva acestora nu mai poate fi identificată). Perioadele respective pot fi valorificate pe baza informațiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică.