Veniturile totale ale companiei sunt estimate la 148 de milioane de lei, iar cheltuielile la 140,725 milioane de lei, Cupru Min urmând să încheie anul cu un profit contabil de 5,951 milioane de lei. Cheltuielile cu personalul au fost stabilite la 29,029 milioane de lei, din care 20,132 milioane de lei sunt cheltuieli de natură salarială.

Numărul de personal prognozat la finele anului este de 531 de persoane, iar câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile este de 2.796 de lei.

Creanţele restante sunt stabilite prin buget la 39,44 milioane de lei.

Cupru Min, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, are ca obiect principal de activitate exploatarea şi livrarea în forme specifice de resurse/rezerve de minereu cuprifer din perimetrul minier Roşia Poieni.

AGERPRES