Banii ar urma să fie acordați de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB). Pentru obținerea stimulentului, este necesar ca măcar unul dintre părinți să aibă domiciliul sau reședința pe raza Municipiului București, iar nașterea copilului să fi fost înregistrată într-o maternitate din cadrul unităților sanitare cu paturi de la nivelul Capitalei. Cererea privind acordarea stimulentului se va depune la DGASMB, împreună cu documentele doveditoare: certificatul de naștere al copilului; o cerere tipizată; biletul de ieșire din spital/certificat medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară; extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz.

Termenul de depunere a dosarului este o lună de la data nașterii copilului.

În expunerea de motive, semnată de primarul general, Gabriela Firea, se arată că, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să intervină pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

Din raportul de specialitate reiese că, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în perioada 2010 — 2015, numărul nou-născuților vii, ai căror părinți au rezidența pe raza Municipiului București. Astfel, dacă în anul 2010 s-au înregistrat 21.147 copii, în anul 2015 s-au înregistrat 19.255 copii. Totodată, datele Eurostat, bazate pe recensământul din 2011, arată că România se află printre primele cinci state din 28 în care declinul demografic este cauzat atât de sporul natural negativ, cât și de migrația netă cu valori negative.

"Reducerea continuă a natalității, în paralel cu o creștere constantă a numărului vârstnicilor, va determina schimbarea echilibrului între generații, cu consecințe majore asupra dezvoltării socio-economice viitoare prin reducerea, progresivă, a disponibilităților privind resursele umane. (…) Conform datelor prezentate de către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, ponderea populației tinere (0 – 14 ani) și a celei adulte (15 – 65 ani) se va reduce, în timp ce proporția populației de peste 65 de ani și peste va crește exploziv, apropiindu-se de 20% în anul 2030 și depășind 26% în anul 2026", se menționează în același document.

Propunerea stimulentului este motivată de multiplele cheltuieli pe care o familie tânără trebuie să le realizeze odată cu venirea pe lume a unui copil. Agerpres