Înaintea prezentării de către Comisie a viitoare arhitecturi a Politicii Agricole Comune (PAC), rezoluția elaborată de Albert Dess (PPE, DE) reflectă prioritățile Parlamentului European pentru următoarea perioadă financiară 2014-2020.
Ca reacție la zvonurile potrivit cărora fondurile pentru pilonul 2, dedicat dezvoltării rurale, ar putea fi reduse, deputații au reiterat sprijinul pentru o finanțare adecvată a acestui sector.
"Votul transmite un mesaj clar comisarului Cioloș și sper că Comisia va lua în considerare ceea ce apare în raportul nostru pentru a include aceste prevederi în propunerea legislativă", a declarat raportorul PE Albert Dess.
Dacă se dorește o agricultură europeană care să furnizeze aprovizionarea constantă cu alimente de calitate superioară și care să contribuie la protecția mediului și energii regenerabile, aceasta trebuie finanțată în mod adecvat, sunt de părere deputații europeni, pentru a oferi fermierilor stimulentele necesare pentru a utiliza tehnologii moderne și ecologice.
Plățile directe către agricultori ar trebui coroborate la măsuri de ecologizare (emisii reduse de carbon, consum redus de energie) prin intermediul unui catalog prioritar cu măsuri menite să promoveze sustenabilitatea, finanţate în proporţie de 100 % din fonduri UE.
Distribuire echitabilă a banilor
Fondurile pentru agricultură ar trebui redistribuite în mod mai echitabil între statele membre și diferitele categorii de agricultori. Parlamentul propune ca fiecare stat membru ar trebui să primească un procent minim din media de plăţi directe, stabilindu-se în același timp un plafon maxim pentru plățile directe.
Noile reguli trebuie să ia în considerare  mărimea întreprinderilor agricole, inclusiv criterii obiective legate de ocuparea forţei de muncă şi protecția mediului.
Pentru a evita utilizarea neadecvată a banilor publici, plățile directe ar trebui rezervate exclusiv agricultorilor activi, adică aceia care utilizează suprafeţe agricole pentru producţie şi le menţin în bune condiţii agricole şi de mediu.
În ceea ce privește combaterea speculațiilor pentru materii prime agricole și a volatilității prețurilor este necesară o soluție globală, în vederea garantării unei stabilități mai mari pentru agricultori și securității alimentare a publicului larg.
Parlamentul propune un sistem global de notificare a stocurilor existente pentru a combate speculația.
Pentru a garanta siguranța surselor de aprovizionare cu produse lactate, deputații solicită Comisiei Europene să monitorizeze piața produselor lactate și să permită dezvoltarea durabilă a acesteia prin instrumente de politică suficiente pentru lapte și produsele lactate pentru perioada de după 2015. Sistemul de cote actual va expira în 2014.
Comisia Europeană va prezenta propunerile legislative concrete privind reforma PAC în toamnă, iar Parlamentul și Consiliul vor decide în comun cu privire la forma finală a legislației.