Astfel, toate statele membre trebuie să crească nivelul de colectare a deșeurilor provenite din echipamente electrice și electronice, chiar dacă îndeplinesc deja obiectivul actual de 4kg per persoană anual.
Până în 2016, majoritatea statelor europene vor trebui să colecteze 45 tone de deșeuri electrice și electronice pentru fiecare 100 de tone de bunuri electrice sau electronice puse în vânzare cu trei ani în urmă.
Până în 2019, statele membre trebuie să crească nivelul colectării acestor deșeuri la 65% din bunurile puse în vânzare, sau, alternativ, raportându-se la nivelul total al deșeurilor electronice, pot colecta 85% din totalul deșeurilor generate. Zece dintre statele membre, care au nevoie să-și îmbunătăţească facilităţile de colectare a deșeurilor electronice, vor avea un obiectiv intermediar de 40% din bunurile puse în vânzare, iar termenul limită pentru îndeplinirea completă a obiectivului este 2021.
Pentru a simplifica procesul de colectare, Parlamentul European a promovat posibilitatea consumatorilor de a returna obiecte mici (cum ar fi telefoane mobile) oricărui magazin mai mare de bunuri electronice, fără a fi nevoiţi sa achiziţioneze un produs nou.
O mai bună procesare a deșeurilor va ajuta la recuperarea mai multor materii prime și va preveni infiltrarea substanţelor nocive în sol. Nivelurile de reciclare vor trebui ridicate la 80% pentru unele categorii de mărfuri. Ar trebui utilizate cele mai bune tehnici de reciclare, iar produsele ar trebui să fie confecţionate pentru a fi reciclate ușor.
Totodată, deputaţii europeni au negociat stoparea transferurilor ilegale de deșeuri electrice și electronice către ţări unde acestea sunt procesate în condiţii de risc pentru lucrători și mediul înconjurător. Responsabilitatea unor astfel de transferuri va reveni exportatorilor și nu lucrătorilor vamali. Cei dintâi trebuie să demonstreze în mod corespunzător că bunurile sunt exportate pentru reparare sau reutilizare, după caz.
Producătorii de bunuri electronice vor continua să contribuie financiar în vederea îndeplinirii obiectivelor de procesare. Aceștia vor beneficia de simplificarea procesului de înregistrare precum și a cerinţelor de raportare la standardele stabilite. Totodată ei vor putea să numească reprezentanţi în loc să fie nevoiţi să stabilească un sediu în fiecare ţară în care își desfășoară activitatea. Noi măsuri vor preveni dubla impozitare în statele membre.