Față de 30 iunie 2013, capitalizarea bursieră este mai mare cu 38,84%, se arată într-un comunicat transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Creșterea de 36,8 miliarde lei din acest interval de 12 luni s-a datorat în principal noilor listări pe piața de capital și evoluției prețului acțiunilor.

Ponderea capitalizării bursiere în PIB s-a majorat cu aproape 4,8 puncte procentuale, de la 15,07% din PIB la 30 iunie 2013, până la 19,86% din PIB la sfârșitul semestrului I 2014.

84,7% din capitalizarea BVB era reprezentată de societăți din domeniul financiar și al industriei extractive. Structura capitalizării arată că piața românească este dominată de companiile financiare (SIF-uri, bănci, Fondul Proprietatea) și de Petrom. Urmează ca importanță companiile de utilități (Transelectrica, Transgaz etc), menţionează comunicatul citat.

Câte companii cuprind sistemele bursiere

La data de 30 iunie 2014, erau listate pe piața din capital din România 1.056 de societăți comerciale (în scădere cu 35 față de începutul anului).

Acțiunile a 82 de societăți erau tranzacționate pe piața reglementată administrată de BVB. 21 de companii aveau titluri tranzacţionate pe piața valorilor mobiliare necotate care utilizează sistemul tehnic al BVB, 946 erau listate pe piaţa Rasdaq, 2 pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB. La Sibex erau tranzacţionate acţiunile unei singure companii şi totodată acțiunile a 4 societăți erau listate pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de bursa din Sibiu.

Potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (disponibile pentru 31 martie 2014), care centralizează informații de la cei 59 de membri, numărul investitorilor compensabili care apelează la serviciile societăților de investiții financiare și la instituțiile de credit s-a cifrat la 83.520 de persoane, la sfârșitul primului trimestru al anului 2014.

Această cifră include doar investitorii individuali ale căror titluri sau disponibilități pentru tranzacționare se află la intermediari și nu cuprinde investitorii profesionali și instituționali sau alte categorii de investitori care sunt exceptate de la compensare.

În primul semestru al anului 2014 au avut loc 3 oferte publice inițiale. 2 prospecte au fost aferente admiterii la tranzacționare pe piața reglementată a unor obligațiuni corporative precedate de oferte publice, în valoare de 800 milioane de lei (Raiffeisen Bank SA București, Garanti Bank SA București). Un singur prospect a fost aferent unei oferte publice primare de vânzare de acțiuni sub formă de acțiuni și certificate de depozit (Electrica SA), în valoare de 1,94 miliarde lei.

Organisme de plasament colectiv

La data de 30 iunie 2014, activele totale ale organismelor de plasament colectiv însumau 39,08 miliarde lei.

În baza autorizărilor Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, instituţie inclusă astăzi în ASF, la sfârșitul primului semestru al anului 2014, funcționau: 21 de societăți de administrare a investițiilor (SAI), 70 de fonduri deschise de investiţii (FDI), 32 de fonduri închise de investiții (FII), 5 societăți de investiții financiare (SIF), Fondul Proprietatea, 9 depozitari.

Cele 21 de societăți de administrare a investițiilor aveau, la 30.06.2014, active nete de 16,11 miliarde lei, în creștere cu 48,5% față de primele 6 luni ale anului 2013.

Cele 70 de fonduri deschise de investiții totalizau, la data de 30.06.2014, active nete de 15,35 miliarde lei, în creștere cu 49% față de perioada similară din anul 2013. Cea mai mare pondere au înregistrat-o fondurile de obligațiuni care dețineau 94% din activele nete ale fondurilor deschise de investiții. Numărul de investitori (persoane fizice și juridice) s-a majorat la 292.018 (+20% față de perioada similară a anului 2013).

Cele 32 de fonduri închise de investiții totalizau, la 30.06.2014, active nete de 756,59 milioane lei, în creștere cu 35% față de valoarea înregistrată la 30.06.2013. Numărul investitorilor în fonduri închise de investiții s-a păstrat relativ stabil față de perioada similară din 2013 și a fost 91.742.

Activele SIF-urilor şi Fondului Proprietatea

Cele 5 societăți de investiții financiare (SIF) – Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC) însumau, la data de 30.06.2014, active nete de 6,88 miliarde lei, în creștere cu 14,6% față de perioada similară a anului 2013.

Valoarea activelor Fondului Proprietatea s-a cifrat, la 30 iunie 2014, la 15,5 miliarde lei, în creștere cu 3,5% față de perioada similară din anul 2013. Numărul societăților la care Fondul Proprietatea deține participații s-a redus la 58 (față de 67 la 30.06.2013), din care 20 emit acțiuni și sunt tranzacționate, iar 38 de societăți comerciale nu sunt admise la tranzacționare.

La sfârșitul primului trimestru din 2014, numărul total al societăţilor de servicii de investiții financiare (SSIF-uri) supravegheate de ASF era de 34 (față de 41 la data de 31 decembrie 2013).

22 dintre acestea erau autorizate să presteze toate serviciile și activitățile prevăzute de legislația pieței de capital, având un capital inițial mai mare sau egal cu echivalentul în lei a 730.000 de euro.